صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱ دلو ۱۳۹۹
لیست دعوت کمیسیونها ولسی جرګه
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
Document یک شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۵): شماره: (۰۱۸) تاریخ ۲۵/۰۲/ ۱۳۹۷
Document سه شنبه ۲۵ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۵): شماره: (۰۱۶) تاریخ ۱۶/۰۲/ ۱۳۹۷
Document یکشنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۵): شماره: (۰۱۵) تاریخ ۱۱/۰۲/ ۱۳۹۷
Document سه شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۵): شماره: (۰۱۴) تاریخ ۹/۰۲/ ۱۳۹۷
Document یکشنبه ۹ ثور ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...