صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶
دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۴): شماره:(۰۱۵) تاریخ ۳۰/۰۷/ ۱۳۹۶
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
Document یک شنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۴): شماره:(۰۱۳) تاریخ ۲۵/۰۷/ ۱۳۹۶
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
Document سه شنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۴): شماره:(۰۱۲) - تاریخ ۲۳/۷/ ۱۳۹۶
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
Document یک شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی
Document سه شنبه ۱۸ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۴): شماره:(۰۱۰) تاریخ ۱۶/۰۷/ ۱۳۹۶
جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی دور شانزدهم ، سال جدید کاری،اجلاس (۴): شماره:(۰۱۰) تاریخ ۱۶/۰۷/ ۱۳۹۶
Document یک شنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...