صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۶ میزان ۱۴۰۰
به دوام فعالیت های آمریت ارتباط وآکاهی عامه ریاست اطلاعات ورادیو تلویزیون دربخش دعوت ها ازنهاد ها وادارات دولتی وخصوصی، مکاتب ، پوهنتون ها
به دوام فعالیت های آمریت ارتباط وآکاهی عامه ریاست اطلاعات ورادیو تلویزیون دربخش دعوت ها ازنهاد ها وادارات دولتی وخصوصی، مکاتب ، پوهنتون ها وانستیتیوت تحصیلات عالی ونیمه عالی دولتی وخصوصی به منظور ب...
Document دو شنبه ۱۱ حوت ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
به سلسله فعالیت های آمریت ارتباط وآکاهی عامه ریاست اطلاعات ورادیو تلویزیون دربخش دعوت ها ازادارات دولتی،
نهادها، مکاتب، پوهنتون ها وانستیتیوت تحصیلات عالی ونیمه عالی خصوصی به منظور بازدید آموزشی ازبخش های مختلف ولسی جرگه شورای ملی،
Document پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
به دوام فعالیت های آمریت ارتباط وآکاهی عامه ریاست اطلاعات ورادیو تلویزیون دربخش دعوت ها ازادارات دولتی، نهادها، مکاتب، پوهنتون ها وانستیتیوت تحصیلات عالی ونیمه عالی خصوصی به منظور بازدید آموزشی
به دوام فعالیت های آمریت ارتباط وآکاهی عامه ریاست اطلاعات ورادیو تلویزیون دربخش دعوت ها ازادارات دولتی، نهادها، مکاتب، پوهنتون ها وانستیتیوت تحصیلات عالی ونیمه عالی خصوصی به منظور بازدید آموزشی ازب...
Document شنبه ۵ میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
بازدید از ولسی جرگه
برای باز نمودن نیاز به Adobe Acrobot Reader می باشد.
Document دو شنبه ۱۶ میزان ۱۳۸۶ اطلاعات بیشتر...