صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ میزان ۱۳۹۹
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
Document سه شنبه ۱میزان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
Document یکشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
Document سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
Document یک شنبه ۲۳ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
Document شنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...