صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز پنج شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت.
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت.
Document سه شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف د کمیسیونهای ولسی جرګه مورد بحث قرار ګرفت
موضوعات مختلف د کمیسیونهای ولسی جرګه مورد بحث قرار ګرفت
Document یک شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف د کمیسیونهای ولسی جرګه مورد بحث قرار ګرفت
موضوعات مختلف د کمیسیونهای ولسی جرګه مورد بحث قرار ګرفت
Document سه شنبه ۳ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت.
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت.
Document یک شنبه ۱ سرطان ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
موضوعات مختلف در کمیسیونهای ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت
Document سه شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...