صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۶ میزان ۱۴۰۰
گزارش کاری اجلاس چهارم دورۀ هفدهم تقنینی ولسی جرگه (از ۱۶ سنبله الی ۴ حوت ۱۳۹۹)
گزارش کاری اجلاس چهارم دورۀ هفدهم تقنینی ولسی جرگه (از ۱۶ سنبله الی ۴ حوت ۱۳۹۹)
Document دو شنبه ۴ حوت ۱۳۹۹ اطلاعات بیشتر...
گزارش کاکرد ولسی جرگه در جریان اجلاس دوم
(از ۱۶ ماه سنبله الی ۲ دلو ۱۳۹۸)
Document چهارشنبه ۲ دلو ۱۳۹۸ اطلاعات بیشتر...
فشرده گزارش کارکردهای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان اجلاس شانزدهم دوره شانزدهم تقنینی از تاریخ ۱۶سنبله الی ۳۰جدی ۱۳۹۷هجری شمسی
فشرده گزارش کارکردهای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان اجلاس شانزدهم دوره شانزدهم تقنینی از تاریخ ۱۶سنبله الی ۳۰جدی ۱۳۹۷هجری شمسی
Document شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فشرده گزارش کارکردهای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان ادامه اجلاس دوره شانزدهم تقنینی از تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۹۶ الی ۳ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی
فشرده گزارش کارکردهای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان ادامه اجلاس دوره شانزدهم تقنینی از تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۹۶ الی ۳ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی
Document سه شنبه ۹ اسد ۱۳۹۷ اطلاعات بیشتر...
فشرده گزارش کارکردهای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان ادامه دوره شانزدهم تقنینی طی اجلاس چهاردهم از تاریخ ۱۶ سنبله الی ۳۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی
فشرده گزارش کارکردهای ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در جریان ادامه دوره شانزدهم تقنینی طی اجلاس چهاردهم از تاریخ ۱۶ سنبله الی ۳۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی
Document شنبه ۳۰ جدی۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...