صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۶
جلسه عمومی شماره (۱۹ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۱۹ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه۳ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
تاریخ دوشنبه/۸/ عقرب/۱۳۹۶ھ ﺵ
تاریخ دوشنبه/۸/ عقرب/۱۳۹۶ھ ﺵ
Document دوشنبه ۸عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۲۰ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۲۰ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۱۸ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۱۸ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دوشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۱۷ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
جلسه عمومی شماره (۱۷ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document شنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...