صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۶
جلسه عمومی شماره (۴۵ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا
جلسه عمومی شماره (۴۵ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document شنبه ۹جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۴۶ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا
جلسه عمومی شماره (۴۶ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دو شنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۴۴ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا
جلسه عمومی شماره (۴۴ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document چهارشنبه ۶ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۴۲ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا
جلسه عمومی شماره (۴۲ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
جلسه عمومی شماره (۴۳ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه اجندا
جلسه عمومی شماره (۴۳ ـ ۷۳۷) دوره شانزدهم تقنینیه
Document دوشنبه ۴ جدی ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...