صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶
شماره: NA/NCB/۱۹/G اعلان داوطلبی
ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرګه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تجهیزات ICT و الکترونیکی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا از ویب ...
Document چهار شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۶ اطلاعات بیشتر...
اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/۰۲/G
ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی تعداد تعداد (۴۶) قلم البسه باب اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا ا...
Document دوشنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/۸/G۱۳۹۶
ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی یک سیت قندیل که مشخصات آن موجود است اشتراک نمده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و ...
Document دوشنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/۲۰/GW۱۳۹۶
ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی ترمیم تعمیر موزیم تاریخی داخل الحاقیه پارلمان که مشخصات آن موجود است اشتراک نمده و نقل چاپ شده شرطنامه ...
Document دوشنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...
اعلان قرارداد شماره: NA/NCB/۱۷/GW۱۳۹۶
ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه دواطلبی تعداد از برج های ترصدی که مشخات و تعداد آن در اسناد موجود است اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط...
Document دوشنبه ۲ حوت ۱۳۹۵ اطلاعات بیشتر...