صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲ ثور ۱۳۹۸

اطلاعیه !

اینک به تعداد 22 بست رتبه سوم و چهارم ریاست عمومی درالانشای ولسی جرگه شورای ملی مطابق به طرزالعمل جدید به رقابت آزاد گذاشته شد، از تمام متقاضیان محترم خواهشمندیم تا جهت دریافت فورم های درخواستی به ریاست منابع بشری ولسی جرگه واقع الحاقیه شورای ملی (ریاست پنج سابق) بخش توزیع فورم سر از تاریخ 7 الی 20 اسد سال 1397 مراجعه نمایند.

با احترام

ریاست منابع بشری


شماره

عنوان وظیفه

ریاست مربوطه

بست

1

مدیرعمومی اجرائیه معاونیت امورمالی واداری

معاویت امور مالی و اداری

4

2

عضومسلکی تحلیل و ارزیابی گزارش ها

آمریت رادیو تلویزیون

4

3

مدیرعمومی تخنیک

آمریت رادیو تلویزیون

4

4

عضومسلکی آرشیف

آمریت رادیو تلویزیون

4

5

عضومسلکی گرافیک و دیزاینر

آمریت رادیو تلویزیون

4

6

عضومسلکی آپدیت ویدیو

آمریت رادیو تلویزیون

4

7

عضومسلکی آپدیت ویدیو

آمریت رادیو تلویزیون

4

8

عضومسلکی ویب دیزاین

آمریت رادیو تلویزیون

4

9

مسوول آگاهی دهی زنان

آمریت جندر

4

10

ترجمان لسان انگلیسی

امورپارلمانی و تقنینی

4

11

ترجمان لسان دری

امورپارلمانی و تقنینی

4

12

ترجمان عربی

امورپارلمانی و تقنینی

4

13

کارشناس تحلیل امور بانکداری

خدمات تحقیقاتی

4

14

عضو معاهدات وکمیته های دوستی

روابط بین المللی

4

15

آمریت استخدام

منابع بشری

3

16

مدیر عمومی استخدام کارکنان خدماتی

منابع بشری

4

17

مدیر عمومی سوانح و دیتابیس

منابع بشری

4

18

عضو مسلکی سخت افزارالحاقیه مشرانوجرگه

تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی

4

19

مسوول پروگرامر

تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی

4

20

مهندس

خدمات

4

21

انجینیرتهویه و تسخین

خدمات

4

22

دستیار مسلکی مقام ولسی جرگه

ریاست دفتر مقام

3