صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۹

 اعلان کاریابی

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه غرض سپردن کار به اهل آن و به هدف تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی افغانستان  و ایجاد اداره سالم و کارا، غرض جذب کارکنان با فهم و تحصیل کرده تعداد چهارده بست خالی (۵ و۶) تشکیل سال ۱۳۹۸ خویش را از طریق کانکور جمعی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به قرار ذیل به معرض اعلان گذاشته است :

۱ – بست ۵ استخراج کننده معلومات جریان ثبت جلسات.

۲ – بست ۵ کارکمند فنی IT

۳ – بست ۵ کارکمند فنی مدیاپول.

۴ - بست ۵ مسؤل دیتابیس و تنظیم اسناد.

۵ - بست ۶ مامور ارتقای قدم، تقاعد و تقرر مجدد.

۶ – بست ۶ مامور ارزیابی اجراآت کارکنان.

۷– بست ۶ مامور پذیرش و ثبت مراجعین.

۸-  بست ۶ مامورفنی تکناوژی معلوماتی و ارتباطی.

۹– بست ۵ مدیریت تدارکات اجناس و امور ساختمانی.

۱۰- بست ۶ مامور پذیرایی و بدرقه.

۱۱ – بست ۶ مامور تنظیف مقر شورا.

۱۲ – بست ۶ مامورمدیریت کنترول دروازه الحاقیه.

۱۳ – بست ۶ مامور قطعیه.

۱۴ – بست ۶ مامور معاشات اعضای ولسی جرگه.

متقاضیان میتوانند فورم های درخواستی را از تاریخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸ الی ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸ از مدیریت عمومی استخدام مامورین مستقر درتعمیرالحاقیه مشهور به (ریاست پنج سابقه) واقع سرک دارالامان مقابل شفاخانه کیور، و یا از طریق لینگ فورم درخواستی را دانلود نموده و بعد از خانه پری فورم درخواستی را با ضمیمه کاپی تذکره تابعیت و اسناد تحصیلی شده وزارت محترم تحصیلات عالی دوباره به آمریت ارتباط با کارکنان به آدرس مذکورحضوراٌ  تسلیم نموده و سند تسلیمی را بدست آورند.

 نوت : - درصورت داشتن شکایت از پروسه شرایط لست میتوانند فورم شکایت را از آمریت ارتباط کارکنان بدست آورده بعد ازدرج شکایت دوباره تسلیم نماید.