صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۳ میزان ۱۴۰۰

۳۰ د تلې ۱۳۹۶

هیئت شورای ملی افغانستان تحت ریاست عبدالقادر ځاځي منشی ولسی جرگه در۱۳۷ مین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی (IPU) که در شهر سینت پیترزبورگ کشور فدراتیف روسیه دایر گردیده است اشتراک نمودند.

هیئت شورای ملی افغانستان که تحت ریاست عبدالقادر ځاځي منشی ولسی جرگه و به ترکیب عبدالطیف ژوندی رئیس کمیسیون امور بین الملل مشرانو جرگه، خانم زهرا توخی زابلی، خانم عزیزه جلیس، عبدالستار درزابی، قدرت الله سهاک، هاشم مهدوی اعضای ولسی جرگه و عبدالطیف نضهت یارعضو مشرانو جرگه که به کشور فدراتیف روسیه سفر نموده اند در جلسه عمومی کنفرانس بیانیه خویشرا را ایراد نمود.

ایشان در بیانیه خویش به نکات خیلی مهم تماس گرفته، پیرامون ترویج پلورالیسم فرهنگی یا کثرت گرائی فرهنگی و صلح از طریق دیالوگ بین مذاهب و اقوام، تروریزم بین المللی و افراط گرائی، امنیت منطقوی، گسترش روابط پارلمانی بین کشور های عضو و اهداف توسعه پایدار که در آجندای اصلی کنفرانس قرار داشت صحبت همه جانبه نموده و توجه کشور های عضو و موسسات بین المللی را که از نتایج سوء آن متضرر میگردند معطوف نمود.

عبدالقادر حاحی منشی ولسی جرگه یادآورد شد، صلح بزرگترین و مهم ترین خواست بشر است که با رشد آگاهی و پیچیده شدن روابط جمعی انسان ها، اهمیت آن بیشتر احساس شده و انسان ها بنا به ویژگی های ذاتی شان با ایجاد روابط جمعی قادر اند به زندگی صلح امیز شان دوام دهند. بنأ صلح مناسب ترین بستر برای تحکیم روابط جمعی در جامعه بشری میباشد.

اما صلح واقعی با عدالت همگام است و عدالت عبارت است از: برابری های اجتماعی، احترام گذاشتن به بنیاد های کثرت گرائی اجتماعی یا (پلورالیسم اجتماعی) و رسمیت بشیدن آنها و گفتگو میان اقوام و مذاهب، حل مصالمت آمیز نزاع ها میان اقوام، جلوگیری از مناقشات، تساوی جندر و شناخت حقوق اقلیت ها که اصول اساسی صلح پایدار در یک جامعه را میسازد.

به یقین گفته می توانم که مزایا وبرتری که جوامع متمدن برسایر جوامع دارد، دلیلش این است که این جوامع همواره در ارتباط وهمکاری با همدیگر پرداخته اند و ازهمین طریق به دستآورد های بزرگ علمی، فر هنگی و صنعتی دست یافته اند وثمرۀ آن را درخدمت مردمان سراسر جهان قرارداده اند.

گرچه نظریات موافق ومخالف درقبال پذیرش وعدم پذیرش کثرت گرایی وجود دارد، اما به هرصورت حکم عقل سلیم و اکثریت مردم به طرف پذیرش کثرت گرایی و پلورالیسم است وهیچگونه دغدغۀ برآن معقول نیست ویگانه راه همکاری، تفاهم و نجات بشریت است ومسئله ایست مورد توجه بشریت وبشریت صلح خواه به این پدیده اهمیت بسزایی قایل است.  وهم مورد تایید دانشمندان، علمای دینی، روشنفکران وروشن اندیشان قراردارد و شیوۀ خوبی در راه تأمین ارتباطات انسانی می باشد.

در اخیر، هیئت افغانستان پیشنهاد نمود تا یک کمیته اختصاصی ایجاد تا منازعات امنیتی در سرحدات، مبارزه جدی علیه تروریزم و فعالیت های گروه های ترورستی را بررسی و با همکاری نهاد های امنیتی و سازمان های بین المللی حل و فصل نمایند. همچنان بالای کشور های که حامی تروریزم هستند تأکید گردید تا از حمایت، تجهیز و اموزش تروریستان دست کشیده و در تغیر وضعیت منطقه و جهان نقش شان را ایفا نمایند.

توانمند سازی و ظرفیت سازی جوانان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از مسایل مهم دیگری بود که هیئت افغانستان به آن اشاره و تاکید بر زمینه سازی اشتراک جوانان در عرصه های سیاسی و دیالوگ های بین الپارلمانی نمود.  

در حاشیه این کنفرانس هیئت شورای ملی علاوه از اشتراک در جلسات عمومی با هیئت های پارلمانی کشور های انگلستان، سویدن، چین و کانادا ملاقات های جداگانه نموده و موضوعات مورد علاقه را به بحث گرفتند.

دراین ملاقات طرفین روی موضوعات ذیعلاقه به شمول دستآورد های حکومت وحدت ملی، روند صلح و همکاری در راستای مبارزه جدی با تروریزم، چالش های حقوق بشری، مبارزه با فساد اداری، مواد مخدر و سایر مسایل مهم بحث و گفتگو نمودند.

هیئت ولسی جرگه در این ملاقات از کشور های یاد شده ضمن ابراز امتنان از حمایت و کمک های شان در عرصه های مختلف، خواهان همکاری های هر بیشتر این کشور ها در راستای تجهیز و اموزش سکتور امنیتی کشور گردیدند. در مقابل نمایندگان کشور های یاد شده بر ادامه همکاری های دوامدار شان در بخش های مختلف در افغانستان تأکید نمودند.

در ملاقات با هیئت پارلمانی کشور انگلستان و چین تأکید صورت گرفت تا آنها از نفوس که بالای پاکستان دارند استفاده نموده تا آنها را وادار به این بسازند که دولت و مردم افغانستان را صادقانه در پروسه صلح همکاری نمایند و در از بین بردن لانه های تروریزم در مرز های پاکستان به تعهد خود استاده باشند.

در ملاقات جداگانه با هیئت پارلمانی کانادا در مورد نپذیرفتن اسناد های مهاجرت دیپلومات های افغانی بحث جدی صورت گرفته و از هیئت تقاضا بعمل آمد تا حین اختتام کار های رسمی دیپلومات های افغانی در کانادا به آنها هیچ نوع کمک صورت نگرفته تا آنها دوباره به افغانستان برگشته و به کار خویش در وزارت امور خارجه ادامه دهند.

در قسمت دیگر از کنفرانس جلسه انجمن سکرتر جنرالان پارلمانها (ASGP) تدویر یافته بود، خداینظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه و سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه در این جلسه اشتراک نموده موضوعات را که قبلاً شامل اجندای جلسه سکرترجنرالان بود به بحث گرفته و نظریات شان را ابراز داشتند. در جلسه متذکره انتخابات برای تعیین رئیس و معاون این انجمن صورت گرفت که رئیس از کشور زیلاند جدید و معاون آن از کشور از طریق رای گیری سری انتخاب و معرفی گردید.