صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۲۶ میزان ۱۴۰۰

 مجمع پارلمانی آسیا

APA

 

اسامبله پارلمانی آسیایی در هفتمین اجلاس انجمن پارلمانی آسیایی برای صلح (AAPP) تأسیس شده است. به عبارت دیگر APA ادامۀ یک سازمان است که در سال 1999 ایجاد شده است. در سال 2007 APA متشکل از 40 پارلمان عضو و 18 عضو ناظر بود. هر پارلمان تعداد مشخص کرسی های خویش را در اسامبله به اساس تعداد نفوس شان دارد. تعداد مجموعه کرسی ها و بنابر این تعداد رأی در حال حاضر به 206 میرسد. اعضای اسامبله باید توسط اعضای پارلمان های عضو انتخاب شده باشند. منشورAPA و اعلامیه تهران چهارچوب همکاری بین کشورهای آسیایی را مطرح می نمایند و به دیدگاهی اشاره می نماید که عبارت از تمامیت آسیااست .

تاریخچه

انجمن پارلمان های آسیایی برای صلح بر اساس آرزوهای دسته جمعی و تلاش های همگون قانون گذاران و اعضای جامعه مدنی در آسیا برای بهبود صلح عمومی و به صورت مشخص در منطقه آسیا رشد کره است.

AAPP در ماه سپتمبر سال 1999 در شهر داکا پایتخت بنگله دیش برای بهبود اتحاد به سوی مقصد واحد صلح و یک چهارچوب مشخص برای همکاری منطقوی به منظور تقویت حقوق بشر و حفظ دموکراسی تأسیس گردیده است. این سازمان جهت ترویج ستراتیژی ها برای تحقق صلح و حق انکشاف اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست مردم قاره آسیا تأسیس گردیده بود.  

سکرتریت

ماده 12 منشور APA  در یک بخش خویش بیان میدارد:

محل سکرتریت در کشور رئیس اسامبله باید باشد.

سکرتریت 11 گروپ کاری متشکل از متخصصین حکومتی و غیر حکومتی، اکادمیسن ها جهت مطالعات تحت رهنمایی دقیق کمیته رهبری میباشد.

1-      پیمان دوستی در آسیا

2-      مارکیت یا بازار مشترک انرژی در آسیا

3-      صندوق وجهی آسیایی

4-      جهانی سازی، فرصت ها و چالیش ها در آسیا

5-      کاهش فقر در آسیا

6-      تنوع فرهنگی و تقویت آسیا

7-      مبارزه علیه فساد و بهبود حکومت داری خوب

8-      طرح مسوده برای اصول وظایف ( طوریکه مطابق ماده 15 منشور ضروری دانسته شده است)

9-      آماده کردن آجنداء و سازماندهی کنفرانس مشترک اعضای پارلمان APA  و وزرای خارجه دولت های عضو

10-   انکشاف ساحات ممکنه برای تصویب قانون گزاری مشترک.

11-   سازماندهی کمپاین برای معلومات عامه

سکرتریت در جستجوی دریافت نظریات و پیشنهادات پارلمان های APA پیرامون هر یک و هرکدام از 11 گروپ کاری میباشند تا قادر به آماده کردن گزارش برای مجلس عمومی آینده APA میباشد.


اعضای APA 

Member Parliamentsپارلمان های عضو

Afghanistan

Bahrain Bangladesh Bhutan Cambodia China

Cyprus Indonesia Iran (Islamic Republic of) Iraq Jordan Kiribati Korea

(Democratic People's Republic) Korea (Republic of) Kuwait Kyrgyzestan

Republic Laos Lebanon Malaysia Maldives Mongolia Nepal Pakistan

(Islamic Republic of) Palau Palestine Philipines Russian Federation Saudi

Arabia Singapore Sri Lanka Syria Tjikistan Thailand Tonga Turkey

United Arab Emirates Uzbekistan Vietnam Yemen

Observer Parliamentsپارلمان های ناظر

Australia Azerbaijan Fiji India Japan Kazakhstan Marshal Islands

Micronesia Nauru New Zealand Oman Papua New Guinea Samoa

Solomon Islands Timor Leste Turkmenistan Tuvalu Vanuatu

 

از ماه دسامبر 2006  هیئت های ولسی جرگه به طور منظم در جلسات اتحادیه فوق الذکر اشتراک می نماید و از همین سال ولسی جرگه افغانستان عضویت این اتحادیه را کسب نموده است.