صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ حمل ۱۳۹۶
   zolmay_fazl_azim_mojaddadi_badakhshan.jpg    

:نام و تخلص
لیسانس در رشته جغرافیه و زمین شناسی پوهنتون کابل : تحصیلات
بدخشان : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0799204204/0700055555/0788001000   : تلفن
متأهل : حالت مدنی
امورداخلی (امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ، امنیت ملی ، ادارۀ محلی) : کمیسیون
مجموعه اشعار ( بهارشعر خزان ندارد ) زیر کار است . : تألیفات
farhad_mujadidi@yahoo.com : E-mail

: web site
مطالعه ، شعر، بخصوص اشعار بیدل (رح) . :علایق وسرگرمی

فضل عظیم مجددی مشهور به زلمی مجددی فرزند غلام حجت الله مجددی، متولد سال 1337هـ.ش در ولایت بدخشان، سکونت اصلی ولسوالی جرم ولایت بدخشان، سکونت فعلی شهر کابل .

: زنده گی شخصی
شرکت در جهاد در زمان اشغال افغانستان توسط روس ها، بعدازسقوط رژیم کمونستی رئیس محافظت رجال برجسته دولت، شرکت در جبهه مقاومت علیه رژیم طالبان، نمایندۀ مردم بدخشان در دوره های پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه و رئیس کمیسیون امنیت داخلی ازسال اول الی سال سوم دورۀ پانزدهم ولسی جرگه. : تجربۀ کاری