صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ حمل ۱۳۹۶
   najya-aymagh.jpg    
ناجیه ایماق
:نام و تخلص
لیسانس در رشتۀ ادبیات زبان فارسی : تحصیلات
بغلان : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0700703189      0799347277
: تلفن
متأهل دارای دو پسر و یک دختر : حالت مدنی
امورداخلی (امنیت داخلی ،تحکیم سرحدات ، امنیت ملی ، ادارۀ محلی) : کمیسیون

: تألیفات

: E-mail

: web site
مطالعه، ورزش وشنیدن موسیقی. :علایق وسرگرمی

استاد ناجیه ایماق فرزند جمعه خان، متولد سال ۱۳۴۸هـ ش درولسوالی پلخمری ولایت بغلان ، سکونت اصلی ولسوالی پلخمری ولایت بغلان وسکونت فعلی شهرکابل.

: زنده گی شخصی

استاددرپوهنتون ولایت بغلان (۱۳۷۵- ۱۳۸۰)، استاددرمکتب فاطمه الزهرا(۱۳۷۳-۱۳۷۰) ، رئیس مؤسسۀ تربیه معلم ولایت بغلان (۱۳۸۴-۱۳۸۰)،عضو لویه جرگۀ تصویب قانون اساسی، استاد درمؤسسۀ تربیۀ معلم ولایت بغلان (۱۳۷۵-۱۳۷۳)، مدت سه ماه به حیث مأموردرتصدی ذغال سنگ شمال، نماینده مردم بغلان دردوره های پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه.
: تجربۀ کاری