صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۶
   masome-khavari.jpg    
معصومه خاوری :نام و تخلص
لیسانس رشتۀ علوم لابراتوارطبی، ترکیه. : تحصیلات
سمنگان : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
۰۷۷۸۵۰۱۸۰۶/ ۰۷۷۷۷۷۶۴۷۶ : تلفن
متأهل : حالت مدنی
امورعدلی،وقضایی، اصلاحات اداری ومبارزه بافساد اداری : کمیسیون

: تألیفات
ms_khawari@yahoo.com : E-mail

: web site
مطالعه، انترنت ورسامی . :علایق وسرگرمی

معصومه خاوری فرزند جمعه خان، متولد سال ۱۳۶۴هـ ش ولایت سمنگان، سکونت اصلی درۀ صوف ولایت سمنگان وفعلی شهرکابل.

: زنده گی شخصی
کارمند دربخش های مختلف شفاخانه های آنکارا ، کارمند درتلویزیون راه فردا دربخش ترکی. : تجربۀ کاری