صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۵ جوزا ۱۳۹۶
   shahkol-rezai.JPG  
شاه گل رضایی نام وتخلص:
لیسانس حقوق وعلوم سیاسی تحصیلات :
غزنی حوزۀ انتخاباتی:
عضو وظیفه:
0799849199 شمارۀ تماس:
مجرد حالت مدنی :
مواصلات،مخابرات،امورانکشاف شهری،تهیه مسکن، تهیه آب وبرق وامورشاروالی ها کمیسیون:
  تألیفات :  
jgafghanistan@gmail.com ایمیل آدرس :  
  آدرس اینترنتی :  
مطالعه کتاب علایق وسرگرمی: 

شاه گل رضایی فرزند شیرعلی متول سال 1358ولایت کابل ، سکونت اصلی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ، سکونت فعلی شهر کابل .

زندگی شخصی :  
1- مدیرلیسه نسوان زینبیه چوب بدره زار 2- عضویت درخانۀ فرهنگ وهنرجاغوری  3- سرمعلم ومعلم درلیسه نسوان زینبیۀ چوب بدره زار،4- عضو ولسی جرگه در دروۀ پانزدهم وشانزدهم. تجربه کاري :