صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

کابل ۲۴ حمل ۱۳۹۵

عبد الرؤف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه، به كنفرانس پارلمانى جهانى ٢٠١٦ ،در حاليكه خداينظر نصرت، رئيس دارالانشاء ولسى جرگه، وى را همراهى مى كرد، اشتراك نمود. 

رئيس ولسى جرگه شوراى ملى افغانستان كه از جانب رئيس شبكه پارلمانى در أمور بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، به كنفرانس سالانه مشترك بانك جهانى و صندوق وجهى بين المللى يا IMF دعوت شده بود، به تاريخ ٢٢ حمل سال ١٣٩٥ عازم ايالات متحده امريكا گرديده به كنفرانس متذكره اشتراك ورزيد. 

رئيس ولسى جرگه كه در اين كنفرانس سخنرانى نموده، از مبارزه جدى عليه فساد ادارى در كشور  خبر داد و دست آورد هاى كشور را در راستاى برآورده ساختن اهداف انكشاف پايدار، چنين برشمرد: افغانستان كه از اثر آدامه جنگ و حاكميت طالبان، پنج سال دير تر، شامل پروسه اهداف هزاره شد، نتوانست در وقت معينه ٢٠١٥، اهداف را تطبيق نمايد. هر چند كه افغانستان طي پا نزده سال، به حمايت جامعه جهاني، دست آورد هاى فراوان كسب كرده است، سطح فقر هنوز در حدود ٣٦ فيصد قرار دارد، اما در عرصه هايى چون تعليم و تربيه، فرآهم نمودن خدمات صحى، و تحكيم نقش زنان، دست آورد هاى خوبى داشته ايم، و ميزان مرگ و مير كودكان و مادران پايىين افتاده است. افغانستان بعد از ختم دوره انتقال، شامل دهه تحول (٢٠١٥ - ٢٠٢٥) گرديده و موارد زيادى از برنامه دهه تحول ما، با برنامه توسعه پايدار، مطابقت دارد. و از طريق تطبيق برنامه هايى چون انكشاف دهات، گام هاى عملى را براى تطبيق اهداف توسعه پايدار روى دست دارد. 

24-Hamal-Trip-USA.JPG

رئیس ولسی جرگه با با اشاره به تغيير اقليم و تأثيرات آن بر اوضاع اقتصادى افغانستان، با توجه به شرايط كوهستانى و چالش هاى طبيعى و اقتصادى استفاده از آب هاى اين كشور، گفت: اقليم افغانستان، با گرم شدن زمين در سالهاى اخير، دست خوش تغييرات گرديده است؛ طوريكه در زمستان ها ريزش برف كم شده، و سبب از بين رفتن منابع يخچالى آن گرديده، چنانچه به دليل سراشيبى هاى تند أراضى افغانستان، باران نيز نمى تواند نياز ما را مرفوع سازد؛ زيرا آب باران ها به دريا ها سرازير مى شود و نسبت اينكه منابع آبى ما به دليل نا امنى ها، درست مديريت نشده، بند هاى موجود تخريب و آبگردان هاى جديد تا حال ايجاد نگرديده است، ٧٥ فيصد آب هاى ما بدون استفاده در زراعت و تنظيم بند هاى برق، از كشور ما خارج مى گردد. 

عبد الرؤف ابراهيمى رئیس ولسی جرگه در آدامه سخنانش افزود: ما در زمينه تأمين حكومت دارى خوب و آوردن شفافيت، در همكارى با جامعه جهانى، كارهاى زيادى انجام داده ايم؛ ظرفيت ها ايجاد گرديده و تحولات مثبت به مثابه دست آورد هاى خوبى، نصيب ما گرديده است.وی همچنان افزود که ما مطمئن هستيم كه با تعهد و بذل مساعي رهبرى كشور، اعضاى پارلمان افغانستان و همكارى هاى بى غرضانه جامعه جهانى و دوستان حاضر در كنفرانس، و با تطبيق اهداف ٢٠٣٠ براى توسعه پايدار، كه جايگزين اهداف هزاره شد، دور نماى اميدوار كننده زندگى را به مردم افغانستان، تأمين نمائيم. 

رئیس ولسی جرگه علاوه کرد که براى كشور هاى پر چالش و پسا منازعه، مثل افغانستان، امنيت بشرى نسبت به امنيت سياسى، كه تأمين امنيت فيزيكى شهروندان در كشور مى باشد، داراى أولويت است، تا بتواند گام هاى عملى را براى تطبيق اهداف انكشافى بردارد. و افغانستان امروز،براى رسيدن به امنيت، ثبات و خود كفايى اقتصادى، كه بتواند تطبيق آجنداى ٢٠٣٠ را موفقانه أجرا كند، هنوز به كمك دوستان بين المللى نياز دارد. 

گفتنى است كه كنفرانس پارلمانى جهانى ٢٠١٦ با اشتراك هيأت هاى اكثريت پارلمان هاى جهان، در مقر أصلى بأنك جهانى و صندوق بين المللى پول، در شهر واشنگتن دي سي پايتخت ايالات متحده أمريكا، براى مدت سه روز (١٠ الى ١٢ اپريل) ، ادامه يافت.