صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

۳۱ حمل ۱۳۹۵

گزارش سفر مسكو رییس ولسی جرگه

جلالتمآب عبد الرؤوف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه به كنفرانس ايرو ايشيا اشتراك نمود.

عبد الرؤوف ابراهيمى كه در رأس هيأتى از ولسى جرگه، بنا به دعوت "سرگى ناريشكين" رئيس دوماى دولتى فدراسيون روسيه، عازم جمهورى فدراتيف روسيه گرديده است، امروز به نخستين اجلاس رؤساى پارلمان هاى كشور هاى ايرو ايشيا منعقده شهر مسكو، اشتراك كرد. 

رئيس ولسى جرگه در اين كنفرانس، كه تحت عنوان " همكارى ميان پارلمان ها براى توسعه مشترك كشور هاى حوزه اروپا - آسيا در قرن ٢١ " برگزار شده است، سخنرانى نموده ضمن ابراز خوش بينى بر تصاميم اين اجلاس كه توسط نمايندگان ملت ها اتخاذ مى گردد، بر عملى شدن آنها توسط حكومت ها تأكيد ورزيد. وى با اشاره بر فعاليت هاى خونين تروريستان در افغانستان و اثرات ناگوار آن بر زندگى مردم اين كشور، گفت: افغانستان كشوريست، بيش از سى سال است كه مردم آن از جنگ، نا امنى، بيكارى و فقر ناشى از آنها رنج مى برند، تروريستان بين المللى از راه هاى مختلف. وارد كشور ما مى شوند و در تبانى با مخالفين، دست به قتل، كشتار و تخريب مى زنند، كه زندگى مردم مارا به جهنم مبدل ساخته اند.

ما عقيده داريم كه اگر، همكارى هاى اقتصادى بين كشور هاى اشتراك كننده اين كنفرانس، با درنظرداشت إمكانات و فرصت هاى هر كشورى تأمين گردد، جاهاى جديد كار ايجاد و فرصت هاى اشتغال زايى بيشتر، فراهم مى گردد، و در نتيجه زمينه سرباز گيرى تروريستان و مافياى بين المللى مواد مخدر، از بين جوانان بيكار و محتاج، كه به خاطر تأمين نفقه فاميل هايشان، در خدمت مافيا و تروريستان قرار مى گيرند، كاهش مى يابد و در نهايت قطع مى شود. 

رئيس ولسى جرگه در ادامه، نقش پارلمان ها را در تأمين تشريك مساعي حكومت هاى كشور ها، مؤثر دانسته افزود: طوريكه تجارب تاريخى، نقش و تأثير مردم و نماينده هاى آنها را، نه تنها در ايجاد تحولات سياسى-اجتماعى به ثبوت رسانيده، بلكه در نتيجه مبارزات مردمان كشورهابوده كه حكومت هاى خود كامه، مجبور به پذيرش آراء و نظريات مردم و انعكاس خواست هاى آنها گرديده است، چنانچه دموكراسى هاى امروزى از نتايج روشن اين مبارزات مى باشد.

هيأت ولسى جرگه در اين كنفرانس مركب است از: محترم حاجى محمد الماس زاهد، محترم ملا سيد محمد باركزى، محترم قيس حسن، محترم عبد الستار درزابى، محترمه وژمه ساپى و محترمه فريبا احمدى كاكر.

در نخستين اجلاس ايرو ايشيا كه رؤساى پارلمان هاى (٢٣) كشور آسيا يى و اروپا يى علاوه بر پارلمان اروپا اشتراك ورزيده بود، در ختم آن، قطعنامه اى نيز به تصويب شركت كنندگان رسيد كه در برخى موارد آن چنين آمده است: " اشتراك كنندگان، به أهميت افزون كشور هاى ايرو ايشيا براى تجارت و اقتصاد جهانى، حمايت از ايجاد يك جهان همزيستى بر اساس هويت هر ملت به منظور دستيابى به انكشاف فرهنگى و اجتماعى پايدار، اشاره نمودند. به خصوص بر أهميت و علاقمندى مراجع مقننه كشورهاى ايروايشيا در انكشاف ديالوگ بين الپارلمانى براى تقويت همكارى چند جانبه در عرصه سياست، اقتصاد، بخش هاى حقوقى و بشر دوستانه و در حافظت از محيط زيست با معيار هاى عالى، مبارزه عليه إفراط گرايى و تروريزم و جلوگيرى از باز خيز هر نوع دكتورين ارجحيت نژادى، اشاره گرديد."

عبد الرؤوف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه، در كنفرانس مطبوعاتى با خبر گزارى هاى مختلف نيز اشتراك نمود كه ضمن توضيح مختصر از اوضاع جارى امنيتى و اقتصادى كشور، در مورد توقعات پارلمان و مردم افغانستان از اين كنفرانس، به سؤالات خبر نگاران پاسخ ارايه نمود. 

گفتنیست که درین جلسه به خاطر انفجار امروز كابل جريان كنفرانس مسكو متوقف وبرای یک دقیقه  سكوت برگزار شد.