صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

۷ د ثور کال ۱۳۹۵

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده،موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

جلسه کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی تحت رياست میرداد خان نجرابی رئیس کمیسیون تدویر گردید.

در ابتدا جلسه  روی اوضاع امنيتي كشور صحبت های همه جانبه صورت گرفت که هر یک از اعضای کمیسیون به نوبه خویش چالشها و مشکلات امنیتی ولایات مختلف کشور را بیان نمودند که  جهت حل این چالش ها و مشکلات به مراجع مربوطه هدایت لازم ارایه گردید .

در بخش بعدی جلسه  روی فرمان تقنین رئیس جمهور شماره اول قانون اجراات جزای کشور در مورد جرایم تروریستی وجرایم علیه امنیت داخل وخارجی از طرف کمیسیون امور عدلی وقضای اصلاحات اداری مبارزه با فساد اداری جهت نظر خواهی وهمین طرح قانون استفاده از نشانها بیرق وسرود ملی که از طرف کمیسیون محترم دینی وفرهنگی معارف وتحصیلات عالی جهت نظر خواهی به این کمیسیون ارسال گردیده بحث همه جانبه قرار گرفت که بعد از غور مداقه بیشتر جهت غنامندی با در نظر داشت قوانین به مشاورین کمیسیون وظیفه سپرده تا روی آن غور وچگونگی مطابقت آن با قانون اساسی وسایر قوانین نافذه کشور را ترتیب وبه جلسه بعدی کمیسیون ارایه بدارند تا در جهت غنامندی قوانین متذکره تصمیم بهتر ولازم اتخاذ گردد به همین ترتیب موضوع قرار داد های قوماندانی ولایت هلمند وقرارداد بیزهای نیروهای امنیتی واقع در دند غوری ودند شهاب ادین ولایت بغلان مورد بحث جلسه کمیسیون قرار گرفت ودر نتیجه اعضای کمیسیون فیصله نمودن تا هریک معین تامیناتی ورئیس لوژستیک وزارت امور داخله در جلسه روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ حضور بهم رسانیده وپیرامون موضوع ذکر شده را پاسخ ارایه بدارند .

در اخیر جلسه روی عرایض و شکایات واصله به کمیسیون بحث هم جانبه صورت گرفت و جهت حل مشکلات هدایات لازم داده شد .

جلسه استماعیه کمیسیون مواصلات و مخابرات تحت ریاست  ابراهیم غښتلی رئیس کمیسیون  با اشتراک نماینده گان شبکه های افغان بیسیم، ام تی ان ، روشن، وصل تلکام ، اتصالات، و افغان تلکام دایر گردید.

اعضای کمیسیون روی مشکلات مسایل مخابراتی یک سلسله سوالات را مطرح نمودند

که از جانب اشتراک کننده گان موضوع مشکلات امنیتی پایه های مخابراتی که در نقاط تحت تاثیر مخالفین دولت غیر فعال و نیمه فعال بوده که از این بابت خسارات هنگفت را تمام شرکت ها متقبل میگردد، وهمچنان ولایات سرحدی زگنال مخابراتی کشورهای همسایه که به شکل رومنگ استفاده می نمایند که آنها در سرحدات متذکره از این طریق نفوذ پیدا نموده که از طریق دولت جلوگیری صورت گرفته تا از طرف دیگر عایدات مشترکین باعث ضایعات شرکت وملت نگردد.

اعضای کمیسیون اظهارنمودند: که شبکه های 3G فعالیت ضعیف داشته، عدم کیفیت و تراکم مخابراتی یک نوع مشکلات عمده بوده ،توزیع سیمکارت های غیرراجستر و جریمه های شرکت های مخابراتی ، بلند بودن مصارف و کمبود عایدات شرکت ها ، در سطح کشور را نگران کننده دانسته اند: که از جمله عدم هماهنگی فی مابین وزارت مخابرات، اداره اتراء و شرکت های مخابراتی بوده.

بنآ اعضای کمیسیون چنین تصمیم اتخاذ نمودند وزیرمحترم مخابرات و رئیس اداره اتراء دریکی از جلسات این کمیسیون حضور به هم رسانیده تا در رابطه به  حل مشکلات شرکت های مخابراتی طبق قانون رسیده گی صورت گیرد،  و بعدآ جلسه مشترک برای بیرون رفت از مشکلات مخابراتی با حضورداشت وزیر مخابرات رئیس اترا و رؤسای شرکت های مخابراتی در این کمیسیون دایر گردد.

کمیسیون صحت ، تربیت بدنی ، جوانان  ولسی جرگه تحت ریاست مجیب الرحمن څمکنی رئیس  کمیسیون  تشکیل جلسه نمود.

در قسمت اول جلسه امروز کمیسیون بحث را روی طرح قانون حمایت از طرحهای صنعتی که بداخل چهار فصل و بیست و شش ماده میباشد و ازطرف کمیسیون اقتصاد ملی به این کمیسیون مواصلت نموده است بحث ر ا آغاز نمود . در ابتدا اصل  متن طرح قانون متذکره به خوانش گرفته شد و بعداً تعدیلات کمیسیون اقتصاد مورد غور قرار گرفت که  در نهایت تعدیلات کمیسیون اقتصاد ملی با کمی تعدیلات مورد تائید این کمیسیون قرار گرفته و جهت اجراآت بعدی به ان کمیسیون ارسال گردید .

در قسمت دیگر جلسه امروز ضمن بحث  روی پلان های کاری کمیسیون ، در مورد عرایض و شکایات رسیده به کمیسیون بحث گردیده و مکاتیبی در رابطه به حل مشکلات عارضین به مراجع مربوطه ارسال گردید .

جلسه کمیسیون اقتصاد ملی، سازمانهای غیر حکومتی ،انکشاف دهات ، زراعت ومالداریبه رياست الحاج میرالرحمن "رحمانی"رئیس  این کمیسیون  با اشتراک همایون رسا وزیر تجارت وصنایع ، شفیق قاریزاده معین وزارت مالیه داکتر مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی ادارۀ ملی ستندرد ، ولید تمیم رئیس عمومی مواد نفتی و گاز مایع ،آذرخش حافظی رئیس اتحادیه سراسری شرکت های نفت وگاز افغانستان و عبدالقدیر بهمن معاون هیئت عامل اتاق تجارت وصنایع تدویر، وپیرامون  نامۀ اتحادیۀ سراسری شرکتهای نفت وگاز افغانستان درمورد مصوبۀ شماره (33) کابینه جمهوری اسلامی افغانستان  به ارتباط منع قراردادن واردات تیل پطرول  A-80   وسرنوشت قرارداد های که معیاد قراردادشان اضافه تر از یکسال میباشد و قبل از صدور مصوبۀ کابینه توسط شرکتهای واردکننده صورت گرفته به  بحث وتبادل نظر گرفته شد .

- درابتدا آذرخش حافظی رئیس اتحادیه سراسری شرکت های نفت وگاز افغانستان پیرامون مصوبات کابینه ، واردات تیل بی کیفیت به طورقاچاق از بنادر کشور ، فساد گسترده دربنادر ، قراردادهای تیل پطرول A-80 که قبل از صدور مصوبات کابینه صورت گرفته است و کشورهای منطقه که تیل A-80 و A-92 درآن توليد ميگردد و مطابق به  ستندرد های بین المللی میباشد توضیحات همه جانبه ارائه نمود و گفت: برای واردات تیل A-80 ترکمنستان که قبلا قرارداد صورت گرفته اجازه داده شود .

- متعاقبآ همایون رسا وزیر تجارت وصنایع پیرامون موضوع صحبت نموده و به ارتباط فرق تیل A-80 و   A-92اضرار آن صحی آن ، و طرح که برای بند شدن تیل A-80  از طرف وزارت معادن و پطرولیم به کابینه ارائه گردیده بود و به اساس آن واردات این تیل بند گردید معلومات مفصل ارائه نموده و تاکید نمود نظربه مشکلات که بوجود آمده ما خواهان دریافت راه حل به این معضل مهم میباشیم ، و طرح را با مراجع مربوط تهیه نموده ایم که درهفته آینده به کابینه تقدیم خواهد شد.

- به همین ترتیب داکتر مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی ادارۀ ملی ستندرد پیرامون موضوع صحبت نموده و درمورد انواع تیل ، اثر گذاری آن بالای انجن  ، ابعاد محیط زیستی و ابعاد تجارتی و اقتصادی توضیحات ارائه نموده تاکید نمود: هرچند تیل پطرول عادی و سوپر از نظر محیط زیستی آن مشابه میباشد وبرتری قابل ملاحظه آن تثبیت نگردیده اما کاهش مصرف تیل با عث کاهش تولید کاربن دای اکساید  میگردد. و نیز اظهارداشت درطرح قبلی بند شدن تیل A-80  ازاداره ستندرد ملی هیچ نوع اظهار نظر گرفته نشده درحالیکه ازنگاه تثبیت کیفیت  وظیفه اساسی این اداره میباشد تا درمورد نظربدهد . همچنان موصوف از طرح پیشنهادی و پلان عملی یاد آورشد که از طرف این اداره ترتیب گردیده  و به کابینه تقدیم خواهد شد تا درمورد تصمیم نهایی گرفته شود. و نیز افزود : برای فعلا باید به تیل A-80 اجازه داده شود اما با یک پلان همه جانبه عملیاتی  زمانی .

درنتیجه کمیسیون فیصله نمود غرض حل مشکل تاجرملی ، که سرمایه گذاری هنگفت دراین بخش نموده است برای فعلا باید به واردات تیل پطرول A-80 صرفآ از کشور ترکمنستان برای تمام تاجران ملی اجازه داده شود. وفیصله کمیسیون به مراجع ذیربط رسمآ ارسال گردد.

در اخیر جلسه در مورد  اسناد ومکاتیب واصله   بحث شدغرض اجراآت مقتضی به مراجع  ذیربط هدایات لازم داده شد.

جلسه کمیسیون  امور بین المللی ولسی جرگه به ریاست الحاج زمرک پادخوابی  دایر گردید .

در جلسه مطابق به اجندا روی  منشورG7+  و پروتوکول الحاق ناگویا به کنوانسیون تنوع زیستی واصله از وزارت دولت در امور پارلمانی  و همچنان طرح قانون تنظیم امور جمعیت افغانی سره میاشت ( جمعیت هلال احمر افغانی )  رسیده از کمیسیون منابع طبیعی ، محیط زیست ، بحث های همه جانبه صورت گرفت و جهت مطالعات دقیق تر به یک تن از اعضای مسلکی کمیسیون وظیفه سپرده شده تا منشور و پروتوکول مذکور را مطالعه نموده و در جلسه بعدی نظریات خویش را با اعضای کمیسیون در میان گذارد همچنان در قانون طرح قانون تنظیم امور جمعیت افغانی سره میاشت ( جمعیت هلال احمر افغانی )  تعدیلاتی از طرف کمیسیون مطرح گردید و جهت مطالعه بیشتر به اجندای جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید.

در بخش دیگرجلسه روی  دعوت های مکرر از  مشاور ارشد شورای امنیت ، وزیر محترم خارجه به تاریخ های ۳۱/۱/۱۳۹۵  و  ۵/  ۲ /۱۳۹5 مبنی بر اوضاع امنیتی کشور و قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا در زمینه بحث گردید و در نتیجه فیصله شد تا مشاور ارشد شورای امنیت ملی و وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به جلسه روز سه شنبه  تاریخ 14/2/1395 کمیسیون اموربین المللی حضور به هم رسانند .

در اخیر روی مکاتیب واصله به کمیسیون بحث های همه جانبه صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.

جلسه کمیسیون امورعدلی و قضایی، اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی تحت ریاست سید محمدحسن شریفی بلخابی رئیس آن کمیسیون دایر گردید، در این جلسه نماینده های وزارت مالیه، وزارت تجارت،  اداره نورم و استندرد و نماینده شرکت جیوکم پیرامون چک وکنترل مواد نفتی به خصوص تیل پطرول و دیزل وارداتی به کشور نظر به فیصله قبلی کمیسیون، ادارات مربوطه به دعوت کمیسیون امور عدلی وقضا یی ، اصلاحات اداری ومبارزه با فساد اداری ولسی جرگه حضور یافته و به سوالات اعضای کمیسیون امور عدلی وقضایی پاسخ ارایه نمودند.

در این جلسه نخست سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون امور عدلی وقضایی مقدمتاً روی موضوع صحبت نموده و از سفر هئیت نمایندگان مردم به ولایت های نمیروز و فراه پرداخته و از گزارش که هئیت همرای خویش به مجلس افغانستان آورده و مشکلات را که در ادارات ولایتی مربوطه وجود دارد و مشخصاً اتهامات که به شرکت جیوکم مطرح است پرداخته و از اشتراک کنندگان در زمینه خواستار معلومات شدن تا در روشنی قوانین نافذه کشور به مشکلات مردم و تجار که در زمینه فعالیت دارد راه حل اصولی و منطقی جستجو گردد.

در ادامه پیرامون این سوال که شرکت جیوکم مواد نفتی وارداتی را به شکل اساسی آن تست نمی کند  اگر تست می کند شاید به شکل که در قرار داد با این اداره انجام داده و تعهد نموده است دقت کامل به خرچ ندهد و تیل بدون کیفیت وراد کشور گردد، بیان داشتن که در جریان چک مواد نفتی نماینده تاجیر، اداره نورم و استندرد، شرکت جیوکم  و نماینده گمرک حضور دارند و با حضور داشت این نماینده ها تمام سمپل ها به اساس استندرد جهانی که از سه تانکر تیل، یک آن تست می گردد و متباقی از نگاه فزیکی چک می گردد و این شرکت دو باره آن مواد چک شده را به اداره نورم و استندرد می سپارد و این اداره از این مواد نفتی چک شده را به بازار به فروش می رساند که از این طریق عاید سرشار وارد سیستم اقتصادی کشور می گردد. از سوی دیگر بیان داشتن که این شرکت و اداره نورم و استندرد مشکلات خویش را پیرامون مواد نفتی وارداتی معافیت دار، دارد که نمی توانند مواد وارداتی معافیت دار را چک وتست کند و از طرف دیگر بیان داشتن که سه میلیون تن مواد نفتی وارد کشور می گردد در حالیکه وزارت مالیه از مصرف یک میلیون تن آن محصول گمرکی اخذ می کند و متباقی دو میلیون تن مواد نفتی بدون محصول و گمرک وارد کشور می گردد که در زمینه شرکت متذکره و اداره نورم و استندرد توانایی کنترل و چک آن را ندارد و اشخاص قدرتمند از این موضوع استفاده کرده آن را به شکل قاچاق وارد کشور می کند.

همچنین بیان نمود که در سال 1394 حدود هشتادو شش هزار تن مواد نفتی از ایران وارد کشور گردیده که در این مورد کسی جواب ارایه کرده نمی تواند و این یعنی که مواد نفتی قاچاق می گردد و ادارات مسول در زمینه کار انجام داده نتوانسته است.

از سوی سرپرست ریاست گمرکات وزارت مالیه محترم گل پاچا بیان داشتن که بخش گمرکات وزارت مالیه در تمام ادارات خویش پیرامون تمام مشکلات و کارکرد خویش اسناد دارد و این نشان دهنده این است که این اداره تمام بخش های گمرکات افغانستان را تفتیش می کند که در مورد مشکل جدی و جود ندارد.

در اخیر اعضای کمیسیون معلومات ارایه شده از سوی ادارات مسول را کافی ندانسته فیصله کردند که اداره ملی نورم و استندرد هرچه عاجل قرار داد و اسناد این اداره را با شرکت متذکره به کمیسیون عدلی و قضایی ارسال نمایید و بعد از غور اعضای کمیسیون روی این قرار داد فیصله خویش را صادر می کند تا در روشنی آن مشکلات موجود حل گردد و از فساد و اتهامات مطرح شده در بنادر کشور جلوگیری صورت گیرد.

دراخیرجلسه روی عرایض ومکاتیب واصله به کمیسیون بحث گردید که اعضای کمیسیون بعد ازغور بررسی همه جانبه روی عرایض فیصله های مقتضی را نموده به ارگانهای مربوط ارجاع نمودند .

جلسه کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت براجرای قانون تحت ریاست رئیس کمیسیون محمد علی "علیزاده " دایر گردید.

در جلسه امروزی طبق آجندای تعیین شده روی تغیر شخصیت حقوقی تصدی مواد نفتی وگاز مایع به یک شرکت دولتی و روی اساسنامه شرکت بحث صورت گرفت جهت ارایه معلومات در مورد نکات مثبت و منفی تغیر شخصیت حقوقی تصدی به یک شرکت دولتی به اتفاق آرای اعضای حاضر جلسه فیصله بعمل آمد که رئیس عمومی تصدیهای وزارت مالیه و رئیس مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت وصنایع در جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ حضور بهم رسانند تا بعد ازمعلومات کافی در مورد تصمیم لازم خواهند ګرفت .

در بخش دوم جلسه طرح قانون تنظیم امور جمعیت افغانی سره میاشت که جهت نظر خواهی کمیسیون منابع طبعی و محیط زیست ارسال ګردیده بود تحت بحث اعضای حاضر جلسه قرار گرفت بعد از بحث همه جانبه در برخی موارد مواد طرح یاد شده جهت غنامندی تعدیلات لازم پیشنهاد گردید از اینکه طرح مذگور از اهمیت خاص برخوردار بوده جهت مطالعه دقیق و نتیجه آن  ادامه بحث به جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید . 

در اخیر جلسه یک تعداد مکاتیب واصله کمیسیون مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، در مورد ، اجراات وتصامیم لازم اتخاذ و جهت اجراات اصولی به مراجع مربوطه ارسال گردید.

جلسه ای استجوابیه کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جر گه با اشتراک سرپرست شاروالی کابل،معین وزارت امورشهرسازی ومعین اداره ملی حفاظت محیط زیست  پیرامون جمع شدن آب درنقاط مختلف شهرکابل بخصوص درساحه وزیرآباد، لب جر وبگرامی درفصل بهاروزمستان، نبود کانالیزاسیون درشهرکابل و انبارشدن زباله ها درشهرکابل تحت ریاست عبیدالله رامین  رئیس  کمیسیون تدویریافت .

درآغاز جلسه رئیس کمیسیون خویش ابراز داشتند که جمع شدن آب های باران وزباله ها درشهرکابل به یک معضله جدی  برای هموطنان مامبد ل شده است امیدواریم ادارات ذیربط تلاش همه جانبه خویش رابرای بیرون رفت ازوضعیت موجود انجام دهند.

بعداً سرپرست شاروالی کابل گزارش خویش را پیرامون موضوع برای اعضای کمیسیون ارائه نموده ودرسخنان خویش ابرازداشتند که شهرکابل برای زندگی 1.2 میلیون نفرپلان شده بود درحالیکه تقریباً درحدود 6 میلیون نفوس فعلا زندگی میکند و این ازظرفیت شهر کابل بالا است.درقسمت انتقال زباله ها شاروالی کابل تقریبا تمام زباله ها را جمع آوری وانتقال داده است وطرح شاروالی کابل برای بهبود وضعیت شهرجهت انتقال زباله ها این است که چند نواحی شهر کابل را با سکتورخصوصی قرارداد نمایند تا ازحجم کار شاروالی کاسته شده وخدمات بهتر عرضه شود.

همچنان نماینده اداره ملی حفاظت محیط زیست درسخنان خویش ابراز داشتند که جمع شدن آب های سطحی که ملوث به کثافات و فاضلاب میباشد سبب آلودگی آب های زیر زمینی شده است  وطبق بررسی های اداره ملی حفاظت محیط زیست تقریباً 40% آب های زیرزمینی آلوده شده است، اگر ادارات ذیربط درزمینه توجه جدی ننمایند درآینده به یک فاجعه مبدل خواهد شد.

بعداً اعضای کمیسیون سوالات خویش را درزمینه مطرح نمودند که ازسوی مسئولین ارگان های دعوت شده پاسخ  ارایه گردیدکه درنتیجه چنین فیصله به عمل آمد:

1- کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست آماده است تا باهمکاری ادارات ذیربط ازتمام نواحی شهر کابل جهت بهبود وضعیت محیط زیست بازدید به عمل آورند.

2- شاروالی کابل مکلف است گزارش خویش را درمورد کانال ساحه وزیرآباد تهیه وبه این کمیسیون ارسال نمایند .

3- تمام ادارات ذیربط مکلف است درجهت تهیه طرح ساختن سیستم کانالیزاسیون شهر کابل هرچه عاجل اقدام نمایند .

ودراخیراعضای کمیسیون ازکارکرد شاروالی کابل  واداره ملی حفاظت محیط زیست به خاطر تلاش های خستگی ناپذیری شان درجهت بهبود وضعیت محیط زیست وانتقال زباله ها اظهار سپاس وقدردانی نمودند وجلسه بادعائیه وتعین اجندای جلسه بعدی خاتمه یافت.

جلسه کمیسیون سمع شکایات ، مصونیت امتیازات و حقوق وکلاء ولسی جرگه تحت ریاست عبدالجبارتخاری معاون کمیسیون دائرگردید و روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت .

دربخش اول جلسه :

 بحث روی ورقه عرض حاجی محمد یونس به اشتراک رئیس نظارت وتفتیش میط زیست ، رئیس شورا اتحادیه ملی پیشه وران ورئیس پلان محیط زیست صورت گرفت  .

نامبرده شکایت دارد که به تاریخ 25/2/1392 افتتاح کشتارگاه بهداشتی نمبر1 درساحه پنجه چنارکمپنی شهرکابل تدویرگردید که محفل متذکره دپلوم انجینرمحمد اسلم اکرمی معین مالی وپلان اداره شهرداری کابل ، محمد کاظم همایون رئیس پلان وپالیسی اداره مستقل محیط زیست ، داکترمحمد فاروق مشاوراداره وترنری وزارت زراعت ، خیرمحمد صفدری رئیس تنظیم مارکیت های شهرداری کابل کشتارگاه معیاری وبهداشتی درمساحت هشت جریب زمین واقع دامنه کوه چهلتن خارج ازشهرکابل با سرمایه یک ملیون دالردرسال 1394 به بهره برداری سپرده شد که با گذشت مدت چندی ازطرف اداره مستقل میط زیست بدلیل اینکه کشتارگاه معیاری نبوده امربه مسدود شدن آن صادرنموده.

دربخش دوم جلسه :

ازطرف ریاست طب عدلی بعضی ازفرمایشات به اساس اضافه کاری درقرارداد افزود گردید که شرکت مایان به اساس فرمایش ریاست طب عدلی وحکم وزیرصحت عامه اسبق کارساختمانی آن را تکمیل نمود ، حالا ازطرف وزارت صحت عامه پول اضافه کاری شرکت اجرا نمیگردد.

معاون مالی واداری وزارت صحت عامه نیزدرزمینه معلومات خویش با جلسه کمیسیون شریک نمود اظهارداشت که کاراضافه کاری شرکت ولیزاده از25 فیصد بالغ گردیده بنا ازصلاحیت وزارت صحت عامه خارج می باشد .

کمیسیون بعد ازغوروبررسی همه جانبه تصمیم اتخاذ نمود تا وزارت صحت عامه موضوع را طی پیشنهاد به ریاست جمهوری طالب هدایت شوند تا مشکلات شرکت فوق الذکرازین ناحیه مرفوع گردیده باشد.

دربخش دوم جلسه :

بحث روی ورقه عرض باشنده گان ولایت  غورصورت گرفت نامبرده گان شکایت دارند که دوسال می شود کاربالای پروژه اعماربند برق درشرق شهرفیروز کو مرکزغور می باشد جریان دارد دربند برق زمین های اهالی تحت آب قرارمیگیرند که این پروژه یک پروژه عام المنفعه بوده بنآ اگردولت به زمین های شخصی مردم جهت اعماربند برق ضرورت دارد بنا درقدم نخست باید زمین های مایان استملاک شود که این کار ازطرف مسولین ولایت غورصورت نگرفته کمیسیون بعد ازغوروبررسی تصمیم اتخاذ نمود تا موضوع به مقام ولایت غورنگاشته شود که درحصه رفع شکایت شاکیون اجرات قانونی نمایند تا شکایت شان ازین ناحیه مرفوع گردیده باشد .

دربخش دیگری جلسه :

بحث روی ورقه عرض سلام جان به اشراک

دربخش دیگری جلسه : بحث روی ورقه عرض حاجی محمد یونس صورت گرفت نامبرده شکایت دارد که به تاریخ 25/2/1392 افتتاح کشتارگاه بهداشتی نمبر1 درساحه پنجه چنارکمپنی شهرکابل تدویرگردید که محفل متذکره دپلوم انجینرمحمد اسلم اکرمی معین مالی وپلان اداره شهرداری کابل ، محمد کاظم همایون رئیس پلان وپلاسی اداره مستقل محیط زیست ، داکترمحمد فاروق مشاوراداره وترنری وزارت زراعت ، خیرمحمد صفدری رئیس تنظیم مارکیت های شهرداری کابل کشتارگاه معیاری وبهداشتی درمساحت هشت جریب زمین واقع دامنه کوه چهلتن خارج ازشهرکابل با سرمایه یک ملیون دالردرسال 1394 به بهره برداری سپرده شد اما متاسفانه درمورد کشتارگاه های غیرقانونی ازطرف شاروالی کابل هیچ نوع اجرات صورت نگرفته .

کمیسیون تصمیم اتخاذ نمود تا انجینرمحمد اسلم اکرمی معین مالی وپلان اداره شهرداری کابل ، انیجنرنیک محمد ، رئیس اتحادیه پیشه وران به جلسه مورخ 7 ثورساعت 9 قبل ازظهرحضوربهم رسانیده تا مطابق قانون وطرزالعمل به قناعت عارض پرداخته شود .