صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز دو شنبه ۷ جوزا ۱۳۹۷

کابل ۱۶ جوزا ۱۳۹۵

کمیسیون های ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده، موضوعات مختلف را به بحث گرفتند.

جلسه کمیسیون مالی بودجه محاسبات عمومی و امور بانکهای ولسی جرگه  بریاست امیر خان یارریئس کمیسیون با حضور معین وزارت زراعت و مالداری ورئیسCARDFپیرامون پروژهCARDFومسلخ ولایت کندز دایر گردید .

در آغاز جلسه به ارتباط پروژه های cardfاز معین وزارت زراعت و مالداری خاسته شد تا د رمورد معلومات ارائه نماید که معین وزارت زراعت افزود که کار این پروژه همه وقت جریان دارد و یکی از موفق ترین پروژه های وزارت شان بوده که بالای ان کار جریان داردبا توجه به مشکلات امنیتی که در ولایت کندز وجود داشت با همکاری وکلای ولایت کندز این مکشل حل گردیده و انچه که سهم ولایت کندز در این پروژه می باشد بطور عملی و رسمی اغاز میگردد و رئیس CARDFنیز در مورد پروژه مسلخ ولایت کندز معلومات داده و گفت کار مسلخ ولایت کندز که شامل سند بودجه ملی سال مالی 1395 می باشد تحت بررسی بوده و در هفته اینده کار عملی آن رسما  در ولایت کندز شروع میگردد .و در اخر از وزارت زراعت و مالداری خواسته شد تا بطور کتبی رسما به کمیسیون  جهت بررسی ارسال نماید .

در بخش دیگر جلسه قرار بود  وزیر مالیه و معین عواید و گمرکات بحث پیرامون تشکیل کمیته در مورد جمع آوری معافیت مواد نفتی و محصول گمرکی حضور یابد اما به نسبت مصروفیت کاری نتوانست در جلسه حضور بابند فیصله بر ان شد که در جلسه مورخ 23/3/1395 به کمیسیون اشتراک نموده تا روی تشکیل کمیته پیرامون معافیت مواد نفتی بحث و تصامیم لازم اتخاذ گردد.

و هم چنان جلسه مشترک پیرامون فرمان تقنینی شماره (79) تعدیل و برخی از موا د قانون گمرکات  و طرح اعضای مشرانوجرگه در مورد قانون معاش مقامات عالی رتبه دولتی نیز بحث و بررسی صورت گرفته که در این جلسه محترمه حمیرا ایوبی به نماینده گی از کمیسیون معارف و تحصیلات عالی اشتراک نموده بودن که نظریات و پیشنهادات کمیسیون خویش را ابراز نمود و در اخر جلسه مشترک را جهت غنامندی بیشتر به جلسه بعدی موکول گردید .

و هم چنان روی مکا تب وارده بحث و بررسی صورت گرفت و جهت اجراات به مرجع مر بوطه شان اطمنان داده شد .

جلسه به ریاست محمد نعیم لالی حمید زی رییس کمیسیون با حضور معاون کمیته ملی المپیک و نماینده وزارت صحت عامه تدویر یافت.

درین جلسه  به طور خاص از قوماندان و تمام منسوبین قول اردوی قندهار،  منسوبان پولیس ملی و امنیت ملی، قوماندانان امنیه، والی صاحبان قندهار و ارزگان به خاطر تأمین امنیت و بازگشایی شاه راه کندهار – ارزگان قدر دانی ویژه صورت گرفت. و از آنان خواسته شد تا در آینده نیز جهت تأمین امنیت در ولایات متذکره توجه جدی و ویژه نمایند. تا مردم با خاطر آرام و به دور از ترس و هراس از جنگ و نا امنی به زندگی خویش دوام دهند.

در ادامه از نا امنی های موجود در کشور به خصوص ولایات هلمند و ارزگان ابراز نگرانی صورت گرفت و توجه جدی ارگان های امنیتی به ولایات متذکره معطوف گردید. هم چنان از ولسی جرگه خواسته شد که جهت بررسی مسایل امنیتی ولایات هلمند و ارزگان یک هیأت بلند رتبه متشکل از کمیسیون های امور دفاعی، امنیت داخلی، عدلی وقضایی و شکایات به ولایات متذکره فرستاده شود تا وضعیت امنیتی و هماهنگی بین ارگانهای امنیتی و ملکی محلی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد و نتیجه بررسی های خویش را با خانه ملت، حکومت و ارگان های امنیتی شریک نمایند تا جهت اتخاذ تدابیر مفید و به موقع برای تأمین امنیت مورد استفاده قرار گیرد. هم چنان یک هیأت دیگر متشکل از اعضای ولسی جرگه جهت بررسی اختلافات و جنجال های حزبی و تنظیمی در سمت شمال به مزار شریف فرستاده شود تا منازعات موجود را ریشه یابی و نتایج آنرا با خانه ملت و رهبران حکومت جهت حل و فصل اساسی منازعات موجود ارائه نماید هم چنان از رهبران احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی خواسته شد که تمام تلاش شانرا جهت فروکش کردن منازعات انجام دهند تا از تبدیل شدن این منازعات به بحران جلو گیری به عمل آید. ضروری به نظر می رسد که هیأت دیگر از خانه ملت برای بررسی موضوع ربوده شدن نزدیک به 200 تن مسافران از مسیر شاه راه کندز به ولایت کندز سفر نمایند و این موضوع را از نزدیک بررسی نماید.

در بخش دیگر جلسه از عمل کرد مقامات حکومتی که در مرکز و ولایات با استفاده از مقام خویش به اختلافات سمتی، قومی، مذهبی و تنظیمی دامن میزنند تا منافع شخصی و گروهی خویش را حفظ کنند یا منافع بیشتر به دست آورند به شدت انتقاد گردید و چنین عملکرد با شدید ترین الفاظ محکوم گردید. به صورت جدی از شخص رییس جمهور و رییس اجرائیه خواسته شد تا جلو عملکرد چنین اشخاص را چه در مرکز و چه در ولایات مختلف کشور بگیرند. هم چنان از جوانان و آینده سازان مملکت خواسته شد که با تمام مسایل کشور آگاهانه و ملی برخورد کنند و از بر خورد های قومی، سمتی، مذهبی و تنظیمی به نفع این یا آن رهبر جداً خود داری نمایند. در صورت تداوم چنین بر خورد ها منافع ملی ضربه می بیند و کشور به سوی بحران و جنگ های داخلی کشانده خواهد شد در آن صورت به نفع هیچ کسی نخواهد بود بلکه همه ضرر خواهد دید. ما انتظار داریم که جوانان با مسایل آگاهانه و ملی برخورد نمایند نه سمتی، قومی و ....

هم چنان افتتاح بند سلما به عنوان یک پروژه تولید انرژی و آبیاری به تمام مردم افغانستان تبریک گفته شد و سرمایه ملی کشور خوانده شد. از همکاری و کمک کشور دوست هندوستان به دلیل ساختن این بند بزرگ آب و تولید برق قدردانی به عمل آمد. 

در این جلسه وزیر محترم زراعت، رییس محترم امور فارمسی و رییس قوانین و بررسی وزارت صحت عامه، محترم ظاهر اغبر و فهیم هاشیمی مسئولان سابق کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی فراخوانده شده بودند.  قرار بود آنها در مورد اجاره دهی فارم های زراعتی دولتی ولایت هلمند، واردات ادویه بی کیفیت و اوضاع و احوال کمیته ملی المپیک به کمیسیون گزارش دهند و در مورد موضوعات متذکره بحث صورت گیرد.

وزیر زراعت، رییس زراعت ولایت هلمند و مسئولان کمیته ملی المپیک متأسفانه در جلسه حضور نیافته بودند. از عدم حضور آنها انتقاد گردید. چنین عملکرد به معنای زیر پا گذاشتن قوانین و عدم پاسخگویی از سوی آنها تعبیر گردید.

معاون کمیته ملی المپیک گفت: ورزش افغانستان مشکلات زیادی دارد. عمده ترین مشکل این است که در بخش ورزش کشور هیچ قانونی موجود نیست. به همین دلیل وظایف، صلاحیت ها و مسئولیت های کمیته ملی المپیک، فدراسیون و تربیت بدنی واضح و مشخص نیست. مشکل دیگر این است که کمیته ملی المپیک و تیم های ورزشی همه مختص به شهر کابل می باشد. بنا ملی بودن کمیته و تیم های ملی ورزشی زیر سوال قرار گرفته است. به همین دلیل توجه جدی و پی گیر جهت حل مشکلات بخش ورزش ضروری است. مشکل دیگر بر خورد سیاسی مسئولان سابق بخش ورزش و المپیک با ورزش بوده است که اثرات آن تا هنوز بر ورزش کشور سایه افکنده است. هم چنان حضور نظامیان و جنرالان در بخش ورزش نیز از دیگر مشکلات این بخش می باشد.

در این بخش نتیجه گیری صورت گرفت که بیش از این زور گویی، قلدری و قلدر منشی در بخش ورزش قابل قبول ما نیست. چنین عملکرد ها از سوی هر کسی صورت گرفته است و یا صورت می گیرد به شدید ترین الفاظ محکوم می نماییم و از رهبران حکومت مخواهیم که جلو چنین برخورد ها را در ساحه ورزش بگیرند. هم چنان تأکید گردید هر چه عاجل که ممکن باشد طرح قانون المپیک و تربیت بدنی تهیه و به ولسی جرگه جهت تصویب فرستاده شود. معاون کمیته ملی المپیک وعده سپرد که تمام گزارش های مربوط به بخش ورزش را به صورت کتبی در اختیار کمیسیون قرار می دهد.

در قسمت ورود دوای بی کیفیت گفته شد: تمام مردم افغانستان از واردات دوای بی کیفیت شکایت دارند، قیمت دوا کنترول نمی گردد عین تابلیت در دواخانه های مختلف قیمت های متفاوت دارد. آیا میکانیزم کنترول قیمت دوا ها موجود است یا خیر؟ لیست دوا های مجاز به روز نیست نواقص زیاد دارد. بسیار از دواهای که مصرف آن ممنوع می باشد در لیست موجود است و بسیاری دواهای که تازه ساخته شده و مفید می باشد در لیست موجود نیست. این مسئله زمینه فساد را مهیا نموده است. هم چنان در بخش اعطای جواز برای شرکت های وارد کننده دوا نیز مشکلات جدی وجود دارد اخذ جواز ورود دوا برای کمپنی ها بدون دادن رشوه امکان ندارد. هم چنان نظارت بر واردات دوا ضعیف است؛ بسیاری از دوا ها به صورت تقلبی ساخته و به داخل کشور قاچاق می گردد و بعضی شرکت ها به نام شرکت های ثبت شده خلاف قانون دوا وارد می نماید.

رییس قوانین و بررسی وزارت صحت عامه موجودیت چنین مشکلات را رد نکرد ولی وعده داد که در آینده ای نزدیک به مشکلات به صورت بنیادی رسیدگی خواهد شد. وی گفت قانون دوایی کشور نیز نیاز به تعدیل دارد.

در بخش دیگر جلسه پروتوکول میان ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای و وزارت امور خارجه افغانستان در خصوص همکاری بر ضد تروریزم، تجزیه طلبی و افراط گرایی بعد از غور و بررسی مورد تأیید قرار گرفت.

جلسه کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی تحت رياست میرداد خان نجرابی رئیس  کمیسیون برگزار شد.

16-Aminiat.JPG

در جلسه روی چگونگی توزیع پاسپورت افغانی به اتباع کشور پاکستان که چندی قبل در هندوستان بازداشت شدند که بنا بر همین چالش سفارت هندوستان مقیم کابل محدودیت صدور ویزه به اتباع افغانستان وضع نموده وهم چنین چگونگی مشکلات در قسمت توزیع پاسپورت برای باشنده گان ولایت هرات که به مرکزی شدن چاپ پاسپورت مشکلات را زمان گیر شدن توزیع ورساندن از ولایت هرات نمی توانند به کار تجارتی وانتقال مریضان شان به خارج از کشور شکایت نموده بودند که در پیوند به این موضوع وکلای ولایت هرات نیز طی عریضه عنوانی این کمیسیون خواهان رسیدگی به مشکلات باشنده گان هرات گردیدند که در پیوند به این موضوعات جلسه قبلی کمیسیون از محترمین هریک  معین اداری  وزارت امورخارجه ، معین اداری وزارت امور داخله و رئیس عمومی پاسپورت دعوت گردیده بودند تا پیرامون موارد ذکر شده معلومات ارایه نموده و به سوالات وکلا پاسخ ارایه بدارند که ذوات محترم ذکر شده به جلسه روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ این کمیسیون حضور بهم رسانیده وپیرامون موضوع معلومات ارایه نمود وافزودند  که به ارتباط توزیع پاسپورت به اتباع پاکستان هیئت از طرف وزارت امورداخله تعین گردیده ودیتابس ریاست پاسپورت بررسی نموده که از چگونگی توزیع غیر قانونی به اتباع خارجی هیچ اسناد موجود نبوده وهم چنان افزود موضوع فوتو چینچ در تمام دنیا از طرف افراد فساد پیشه جریان داشته واین حالت در اکثر کشور های پیش رفته اتفاق می افتند وممکن درین پاسپورت ها دست برد غیر قانونی صورت گرفته باشد وایشان اضافه نمود قبلا از موضوع جعل در پاسپورت افغانی وسفر آنها به کشور هندوستان آگاهی داشتیم موضوع را با کشور هندوستان در جریان گذاشتیم و در همکاری اداره کشف افغانستان اتباع پاکستانی دست گیر گردید .

متعاقبآ در بخش بعدی جلسه روی طرح قانون طرز نشر و انفاذ اسناد تقنینی که به اساس مصوبه شماره (۳۶) مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹  کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بداخل ۳ فصل و۱۵ ماده جهت تصویب به ولسی جرگه شورای ملی ارسال و منحیث ارتباط به کمیسیون مربوط مواصلت ورزیده بود مورد بحث وخوانش قرار گرفت و در نتیجه اعضای کمیسیون تعدیلات و ایزادات در قانون متذکره از طرف کمیسیون مربوط را تائید نموده  و جهت اجرآت بعدی به آن کمیسیون ارسال ګردید .

در پایان از جلسه روی مکاتیب و عرایض  وارده بحث و به خوانش گرفته و در زمینه  هدایت لازم ارایه گردید .

جلسه کمیسیون  امور بین المللی ولسی جرگه به ریاست زمرک پادخوابی رییس کمیسیون دایر گردید.

در  جلسه مطابق به اجندا روی اسناد تقنینی ذیل :-

- ضمیمه شماره  ۴ قانون جزاء .

- طرح تعدیل ماده 61 قانون کار

- طرح تعدیل فقره (3) و ایزاد فقره های (4و5) ضمیمه شماره (2) قانون کارکنان خدمات ملکی

- طرح اعضا در قانون معاش مقامات عالی رتبه

- تعدیلات قانون اهدای ملکیت های دولتی .

- ایزاد ماده 4 قانون استرداد متهمین ، محکومین و همکاری عدلی .

مورد بحث قرار گرفت و در نتیجه قوانین مذکور جهت غور و مطالعه بیشتر به جلسات بعدی کمیسیون موکول گردید .

در ادامه ، بحث روی طرح تعدیل فقره (3) و ایزاد فقره های (4و5) ضمیمه شماره (2) قانون کارکنان خدمات ملکی ،  تعدیلات قانون اهدای ملکیت های دولتی جریان یافت که در نتیجه خوانش تک تک مواد آن با یک سلسله نظرات مورد تایید قرار گرفت و جهت اجراات بعدی به کمیسیون مربوطه ارسال گردید.

در اخیر  روی موضوع پروسه الحاق  جمهوری اسلامی افغانستان به سازمان تجارت جهانی بحث گردید و درنتیجه گفگوهای همه جانبه ، و با توجه به شرایط کنونی افغانستان  ، در مورد پیامد های نکات منفی و مثبت الحاق اقغانستان و در قسمت مفاد و ضرر های موجود در الحاق به سازمان تجارتی جهانی تبادل نظر نمودند  و در اخیر پیوست به این سازمان را مفید خواندند و الحاق به سازمان مورد قبول اعضای کمیسیون قرار گرفت  .

جلسه استماعیه کمیسیون اقتصاد ملی، سازمانهای غیر حکومتی ،انکشاف دهات ، زراعت ومالداری به رياست میرالرحمن رحمانی  با اشتراک  وزیر مالیه،  رئیس شورای ولایتی فراه رئیس عمومی  مواد نفتی وگاز مایع،معاون عملیاتی مواد نفتی سر پرست گمرک ولایت فراه ، مدیر گمرک ابو نصر فراهی ، معاون کمیساری ولایت فراه ،معاون اداره استندرد مدیر لابراتوار ریاست مواد نفتی  ومدیر بخش تجارتی ریاست  موادنفتی    تدویرو  وتبادل نظر صورت گرفت.

16-Eqtisad.JPG

ابتداء اعضای جلسه  پیرامون گذارش هیئت اعزامی ولسی جرگه  که از طریق نوار های صوتی وتصویری که ازطرف بخش مسلکی واداری  دارالانشأ  تدارک  وفلمبرداری گردیده بود.به اعضای جلسهً نمایش داده شد. ودر مورد  سفرنظارتی  هیئت مشترک کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه و ادارات دولتی توظیف شده در بنادر ولایات زون غرب ( هرات ، فراه ، نیمروز) واتهام وارده درمورد اجازه به بعضی از وسایط درگمرک ابونصر فراهی ازطرف  والی و سرپرست گمرک ولایت فراه  بالای هیئت متذکره که در رسانه ها پخش گردیده جهت روشنی قضیه ، باید اسناد وشواهد از طرف ادعاکننده گان ارائه گردد.دعوت گردیده اند.

هیئت اعزامی کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه ونماینده گان ادارات دولتی  به ریاست محترم قدرت الله "ذکی " وهیئت همرهان شان  روز پنج شنبه وارد  ولایت فراه شد

 با محمد آصف " ننگ " والی ولایت فراه در مقردفترکاری شان، ملاقات به عمل آورده وپیرامون شکایات تاجران  که به کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه مواصلت ورزیده است   مورد بحث وبررسی قرار دادند.

در جلسه مشترکی که  در کمیسیون اقتصاد ملی با اشتراک  وزرای مالیه، تجارت ، ریاست عمومی موانفتی وگاز مایع،وادارۀ استندرد(انساء) پیرامون  مشکلات بنادر تدویر یافت بود  تصمیم اتخاذ گردید تا هیئتی از کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه ونماینده گان ادارات سکتوری دولت،به ولایت های زون جنوب غرب  سفر نمایند. ازاثر شکایات  تاجران ملی به کمیسیون اقتصاد ملی و بروفق فیصله نامه شماره (  65/100) مؤرخ     21/2 /1395 خویش  مبنی بر بررسی ونظارت  از بنادر زون جنوب غرب  کشور که  عنوانی هیئت محترم اداری ولسی جرگه اصدار یافته که موضوع ذریعه نامه شماره (262/331 ) مؤرخ 22 /2/1395 به هیئت مشترک نماینده گان ولسی جرگه وهیئت محترم نماینده گان ادارات ، قیصله گردید تااز بنادر دیدن نمایند.

 طبق اجندا از اینکه وزیر مالیه،  ر سر پرست گمرک ولایت فراه آقای محمد اصف ننگ ، مدیر گمرک میل 78  ابو نصر فراهی ، معاون کمیساری ولایت فراه  در جلسه حاضر نبودند. مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفته  وتصمیم اتخاذ شد از اینکه والی ولایت فراه اقای محمد آصف ننگ   وهمکا ران دعوت شده وی به  فیصله ها ی خانه ملت بی احترامی کرده  ویک عمل خلاف قانون تلقی گردید.ه وتقبیح گردید.

 ثابت گردید که ادعای والی ولایت فراه  وسر پرست گمرک آن ولایت یک ادعای بی اساس ودرو غ کذب وبی بنیاد بوده واسناد وشواهد بنیادی در زمینه هم حاضر کرده نتوانست .گمرک میل 78 ابو نصر فراهی درفساد غرق بوده والی ورئیس گمرک  مافیائی تیل وگمرک هم در آن شریک است.

فیصله گردید که گذارش به دسترس رئیس حمهور ووزیر مالیه  وریاست ارگانهای محلی ارسال گردد  واز ارگانهای عدلی وقضائی  خواهان  به تعلیق در امدن وظیفه والی ، رئیس گمرک میباشند

 در بخش دوم جلسه طبق اجنداء که با اشتراک رئیس عمومی تصدی  شرکت  برشنا، مسئول تجارتی  شرکت برشنا نماینده انجمن صنعتکاران پیرامون شکایت نامه  انجمن  صنعتکاران  افغانستان پیرامون 25% از دیاد در نرخ صرفیه برق با لای فابریکات  صنعتی بحث شد

عارضین مشکلات خودر ا به کمیسیون ارائه نموده  و ورئیس شرکت برق نظربات خویش را به جلسه ارائه نمودند

فیصله گردید از اینکه تاجران  وصنعتکاران با مشکلات جدی انر ژی برق مواجه میباشند  وموضوع در بحث شورای اقتصادی شورای وزیران نیز مطرح میباشند

الی فیصله شورای اقتصادی وزیران از اینکه شرکت برشنا باید منافع ملی را در نظر گرفته وبه خاطر حمایت از سرمایه گذاران موضوع به ریاست برشنا ار جاع گردد تا صنعتکاران  کمافی السابق به کار خویش ادامه داده مبلغ 25% ازیاد در صرفیه برشنا رد گردید.

جلسه کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان تحت ریاست فوزیه کوفی رئیس كميسيون دایر گردید.

در جلسه رهبری ائتلاف سه گانه زنان که از سوی برنامه مشارکت پروموت حمایت می شوند به منظور آگاهی از روند قانونگذاری و آنایی با نحوه کار کمیسیون در جلسه حضو ریافتند. ابتدا رئیس کمیسیون ضمن خوشامدگویی به مهمانان در مورد طی مراحل قوانین به اعضای حاضر معلومات مختصر ارائه نموده و یکی از فعالیتهای عمده کمیسیون را همکاری با نهادهای مختلف جامعه مدنی عنوان نمود. در ادامه رئیس دفتر برنامه مشارکت پروموت در مرکز به معرفی برنامه مشارکت پرداخته و یادآور شده که برنامه مشارکت با جامعه مدنی همکاری می نماید. این برنامه 4 دفتر ساحوی داشته و در 34 ولایت کشور فعالیت می نماید. این برنامه به منظور شناسایی مشکلات زنان در کشور، چندین نشست برگزار نموده که اصل آن شناسایی 3 مشکل عمده زیر می باشد1-حق دسترسی به تحصیل ابتدایی برای زنان، 2-دسترسی زنان به منابع اقتصادی و توانمند سازی زنان در عرصه اقتصادی و 3-کاهش خضونت علیه زنان. این مشکلات در نشست ملی این برنامه مطرح گردیده و برای حل آنها پیشنهادات مختلف نیز در نظر گرفته شده است که هریک از ائتلافهای صورت گرفته رو ی یکی از این موضوعات عمده فعالیت می نمایند.

در ادامه اعضای کمیسیون ضمن اینکه وجود نهادهای مدنی را یک ضرورت دانسته از رقابتهای منفی بین آنها انتقاد نموده و آنها را به همکاری با همدیگر تشویق نمودند و اظهار داشتند که در صورتی که جامعه مدنی فعال و سالم داشته باشیم عملکرد قوای سه گانه دولت را نیز بهتر می توانیم نظارت نموده و زمینه فساد را از بین ببریم و تصمیم بعمل آمد تا اینگونه نشستها بین بخشهای مختلف پروژه پروموت، اعضای جامعه مدنی و این کمیسیون بیشتر برگزار گردد.

در ادامه جلسه موافقتنامه ایجاد کمیسیون اسلامی بین المللی هلال احمر و موافقتنامه عمومی در مورد همکاری های اقتصادی، تخنیکی و تجارتی میان کشور های عضو سازمان همکاری های اسلامی مورد مطالعه قرا رگرفته و به دلیل اینکه باعث نزدیکی کشورهای اسلامی به یکدیگر شده  و همکاریهای تخنیکی را گسترش می دهد از سوی اعضای حاضر در جلسه مورد تائید قرار گرفت.

جلسه کمیسیون تفتیش مرکزی ، محاسبات عمومی و نظارت براجرای قانون تحت ریاست رئیس کمیسیون محمد علی "علیزاده " دایر گردید.

در جلسه طبق آجندای تعیین شده روی طرح پیشنهادی حکومت ضمیمه شماره (۴) قانون جزا وتعدیلات پیشنهادی کمیسیون عدلی و قضایی که جهت نظر خواهی به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود تحت بحث اعضای حاضر جلسه امروزی قرار گرفت  از اینکه طرح متذکره با مطالعه و غور دقیق نیازدارد تا در روشنایی قوانین موجوده نظر ارایه ګردد نتیجه بحث به جلسه بعدی کمیسیون موکول ګردید و از کمیسیون اختصاصی مربوطه در رابطه به تدویر جلسه مشترک کتباْ خواهان فرصت ګردیدند تا در رابطه نظری هر چه بیشتر جهت غنامندی طرح یاد شده داشته باشند  .

در بخش دوم جلسه  روی طرح قانون مبارزه با قاچاق انسان وقاچاق مهاجران و تعدیلات پیشنهادی کمیسیون امور کوچیها ، اموراجتماعی ،شهدا ، معلولین بیجاشدګان که جهت نظر خواهی به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود تحت بحث اعضای حاضر جلسه قرار گرفت در نتیجه بعد از بحث وتبادل نظریات همه جانبه به اتفاق آرای اعضای حاضر جلسه در برخی موارد تعدیلات پیشنهادی آن کمیسیون تائید ودر برخی موارد مواد طرح یاد شده غرض غنامندی بیشتر یک سلسله تعدیلات لازم پیشنهاد و کتباْ به کمیسیون اختصاصی آن ارسال گردید.

در بخش دیگر جلسه روی طرح تعدیل اعضای کمیسیون رفاه عامه ،محیط زیست ومنابع طبیعی مشرانو جرگه  در مورد قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه با تعدیلات پیشنهادی کمیسیون مالی و بودجه  ولسی جرګه که غرض نظر خواهی به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود تحت بحث اعضای حاضر جلسه کمیسیون قرار گرفت در نتیجه بعد از بحث و بررسی همه جانبه به اتفاق آرای اعضای حاضر جلسه  طرح تعدیل یاد شده رد گردید وبه  کمیسیون اختصاصی آن کتباً نظر رد کمیسیون ارسال گردید.

در جریان جلسه امروزی روی موارد فیصله جلسه مورخ 5/ 2 / 1395 کمیسیون با اشترک سرپرست دافغانستان برشنا شرکت قرار بود که طبق تعهد در هفت مورد معلومات خویش را د افغانستان برشنا شرکت با استناد اسناد به اعضای کمیسیون کتباً ارسال نمایند با ارسال مکاتیب جداگانه و تعقیبی د افغانستان برشنا شرکت در موارد هیچ معلومات را ارایه ننمودند اعضای حاضر جلسه به اتفاق آرا  فیصله نمودند که روز چهار شنبه مورخ 19/ 3 / 1395 کنفرانس مطبوعاتی را تدویر و موارد که اعضای کمیسیون خوان معلومات گردیده است  واضح و موضوع را کتباً به لوی څارنوالی محترم محول نموده و لوی څارنوالی از اجراآت خویش به این کمیسیون ګزارش ارسال نمایند .

در اخیر جلسه یک تعداد مکاتیب و عرایض واصله کمیسیون مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، در مورد ، اجراات وتصامیم لازم اتخاذ و جهت اجراات اصولی عرایض ضم نامه رسمی کمیسیون به مراجع مربوطه ارسال گردید .

جلسه استماعیه کمیسیون مواصلات و مخابرات تحت ریاست محمد ابراهیم غښتلی رئیس کمیسیون دایر گردید.

طبق آجندا اعضای کمیسیون نگرانی خویش روی طرح قانون مصؤنیت مواد غذایی که جهت طی مراحل قانونی آن به ولسی جرگه شورای ملی ارسال گردیده است ابراز نموده چون یک طرح حیاتی بوده و باید مورد دقت قرار گیرد.

که بدین ملحوظ مسؤلین وزارت صحت عامه، وزارت زراعت و مالداری و مسؤل بخش تقنینی وزارت عدلیه و استادان پوهنتون کابل نیز نظریات و پشنهادات خویش در مورد طرح قانون متذکره به نوبه خویش ارایه نمودند که با در نظر داشت نظریات و پیشنهادات مسؤلین دعوت شده و بررسی دقیق با ایزاد یک سلسله تعدیلات در طرح قانون متذکره که از طرف کمیسیون صحت تربیت بدنی، مبارزه با مواد مخدر جهت نظر خواهی به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود  مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت. 

در ادامه جلسه روی کنوانسیون سارک پیرامون کمک های متقابل در موضوعات جنایی که از طرف کمیسیون امور بین المللی جهت نظر خواهی به این کمیسیون مواصلت ورزیده بود مورد بحث قرار داده بعد از غور وبررسی  کنوانسیون متذکره را مورد تائید قرار گرفت.

 و همچنان روی مکاتیب و عرایض واصله به این کمیسیون مورد غور و بررسی قرار داده و در مورد اجراآت لازم صورت گرفت.

جلسه ی کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جر گه تحت ریاست محترم عبیدالله رامین  رئیس  کمیسیون  دایر گردید.

درجلسه ی امروزی کمیسیون روی طرح قانون حمایت حقوق مؤلف،مصنف،هنرمند ومحقق (کاپی رایت) بحث صورت گرفت وهریک ازاعضای کمیسیون نظریات وپیشنهادات خویش را درزمینه ابراز داشتند که درنتیجه یک سلسله تعدیلات ازسوی اعضای کمیسیون درطرح مذکور پیشنهاد گردید  وفیصله به عمل آمد که نظر کمیسیون غرض اجراأت بعدی به کمیسیون محترم اختصاصی فرستاده شود.

همچنان درجلسه روی طرح وتعدیلات قانون طرز نشروانفاذ اسناد تقنینی بحث صورت گرفت وهریک ازاعضای کمیسیون نظریات خویش را درزمینه بیان نمودند، که درنتیجه یک سلسله تعدیلات ازسوی اعضای کمیسیون پیشنهاد گردید وفیصله به عمل آمد که نظر کمیسیون غرض اجراأت بعدی به کمیسیون محترم اختصاصی فرستاده شود.

همچنان جلسه مشترک با اشتراک گزارشگران کمیسیون های دایمی ولسی جرگه غرض توحیدنظریات کمیسیونها پیرامون طرح قانون اهدای ملکیت های دولتی  تحت ریاست محترم عبیدالله "رامین" رئیس کمیسیون تدویر یافت.

درآغاز جلسه رئیس کمیسیون گزارشگران کمیسیونهای دایمی را خوش آمدید گفته وازاشتراک شان درجلسه اظهارسپاس وقدردانی نمودند بعداً پیرامون طرح قانون اهدای ملکیت های دولتی وتعدیلات این کمیسیون بحث صورت گرفت وهریک ازاعضای اشتراک کننده نظریات کمیسیون خویش را درمورد قانون متذکره ابراز داشتند که درنتیجه درهمه موارد توافق نظر صورت گرفته وفیصله به عمل آمدکه طرح مذکور غرض تصویب به جلسه عمومی پیشکش گردد.

دراخیر جلسه مکاتیب وارده به کمیسیون موردغوروبررسی قرارگرفت وغرض اجراأت بعدی به مراجع مربوط هدایات لازم داده شد .