صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

۳ سرطان ۱۳۹۵

درنشست مشترک رؤسای مجلسین شورای ملی با دونرها سند پروژه وپلان کاری سال 2016 به منظور حمایت از پارلمان افغانستان مورد تایید قرارگرفت.

دراین نشست  که روسای هردومجلس، رئیسان دارالانشا های مجلسین، نماینده گان انکشاف بین المللی انگلستان، اتحادیه اروپا وجمهوری فدرال آلمان شرکت داشتند، نخست عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن برشمردن فعالیت ده ساله شورای ملی، ازکمکهای جامعه جهانی با پارلمان افغانستان ابرازقدردانی نموده گفت به اثرکمکهای بی شایبه ودوامدارکشورهای دوست مشکلات وچالش ها فراه راه شورای ملی  تاحد زیادی مرفوع گردیده است امیدواریم که نا رسایی ها که موجود می باشد با تطبیق پلان کاری سال 2016مرفوع ساخته شود.

رئیس ولسی جرگه افزود هیئت اداری مجلسین به همکاری دارالانشا ها عملیات اصلاحاتی را طرح ودرجهت تطبیق آن گامی های عملی را برداشته است ودرضمن طرح قانون خدمات مستقل پارلمانی را ترتیب وبه زودی یک گروپ مدیریت تکنالوژی معلوماتی را درسطح هریک از دارالانشا ها ایجاد خواهند کرد.

عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از خروج برخی متخصین بین المللی از افغانستان ابراز ناخشنودی نموده گفت  انتظاربرده می شود که با استخدام کارشناسان داخلی به حیث مشاورین درامورمسلکی به خصوص هیئت اداری وکمیسونها این نقیصه مرفوع ساخته شود.

  بعداً فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه با النوبه ازکمکهای جامه جهانی با افغانستان به ویژه پارلمان ابراز تشکری نموده گفت بعد ازتشکیل پارلمان افغانستان پروژه سیل یک وسیل دو و(اپ اپ) دربخش‌های قانون گذاری وتخنیکی همکاری نموده واین همکاری ها درحال حاضر ازسوی پروژه البا به پیش برده می شود وافزود بخاطربلند بردن ظرفیت، ارزیابی منظم از دارالانشا های مجلسین ادامه داشته  وتلاش جریان دارد که  شورای ملی به معیارهای جهانی برابرگردد.

رئیس مشرانوجرگه از ایجاد برخی اصلاحات وتهیه مسوده قانون خدمات مستقل پارلمانی یاد آوری نموده گفت تلاش جریان دارد که دارالانشا های ولسی جرگه ومشرانوجرگه زمینه حکومتداری برقی را ازطریق تکنالوژی معلوماتی مساعد سازد.

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکید برایجاد چینل تلویزیون برای مجلس سنا  گفت درسند مذکور نگرانی های متخصصین خارجی ازرهگذر امنیت وبرخی مسایل دیگرمرفوع ساخته شده است .

متعاقباً خدای نظر نصرت وسید حفیظ الله هاشمی روسای عمومی دارالانشا ها طی صحبتی های جدا گانه گفتند به منظورارایه خدمات معیاری مطابق اتحادیه بین الپارلمانی پروسه ارزیابی دارالانشا های مجلسین شورای ملی جریان داشته از برخی مشکلات دربخش سیاسی، مالی وامنیتی یاد آوری نموده ضمن تاکید بردوام کمکهای جامعه جهانی، ابراز امیدواری نمودند که  با تطبیق سند پروژه وپلان کاری سال 2016  پارلمان افغانستان از هرلحاظ خود کفا گردد.

هکذا درنشست امروزی مارک بوودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درامورافغانستان ، فرانز مایلک ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا درافغانستان ورئیس هیئت اتحادیه اروپا درافغانستان، دومینیک جیرمی سفیروالای ملکه انگلستان درافغانستان وایرک کروزویل شاژدافیر سفارت جرمنی ضمن قدردانی ازتلاش های هیئت اداری وروسای دارالانشا ها بخاطرارتقای ظرفیت کارکنان، اصلاحات، ترتیب مسوده قانون خدمات پارلمانی، همکاری با رسانه ها، نزدیک شدن پارلمان افغانستان به معیاری های آی پی یووبرخی مسایل دیگر ابرازقدردانی نموده ضمن حمایت از سند پروژه وپلان کاری سال 2016، اطمینان دادند که کمکهای شانرا با پارلمان افغانستان ادامه خواهند داد.

دراخیرفضل هادی مسلم یار درمورد برخی ملاحظات شرکت کننده گان نشست امروزی روشنی انداخته گفت مشارکت زنان درشورای ملی محسوس بوده واز دوازده کمیسیون دایمی مشرانوجرگه چهارکمیسیون آنرا سناتوران اناث ونایب منشی رهبری می نمایند واطمینان داد که زمینه بهتر همکاری با شورای ملی مساعد می باشد.

درجمع بندی نشست امروز عبدالروف ابراهیمی، ازدونرها که سند پروژه 2016 را مورد تایید وحمایت قراردادند قدردانی نموده افزود به زودی مسوده قانون پارلمانی را دراجندای کاری ولسی جرگه شامل ومشکلات سیاسی وامنیتی حل خواهند شد وخاطرنشان نمود که درحال حاضر27 فیصد اعضای ولسی جرگه وسی فیصد کارمندان دارالانشای آن را قشراناث تشکیل می دهد واطمینان داد که درآینده زمینه نشست مشترک را با قشراناث شورای ملی را با دونرها مساعد خواهند ساخت.

 سند پروژه وپلان کاری سال 2016 طرحی است که ازسوی دارالانشا های مجلسین ترتیب ودرجریان سه سال تطبیق خواهند شد  با تطبیق آن دارالانشا ها به خود کفایی سوق خواهند یافت که سند مذکور مورد حمایت روسای مجلسین شورای ملی وشرکت کننده گان حاضر قرارگرفت.