صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۳۱ حمل ۱۳۹۷

۵ قوس ۱۳۹۵

عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه که در رأس هیّت ولسی جرگه عازم جمهوری فدراتیف روسیه گردیده است.
 در نهمین اجلاس مجمع سازمان امنیت دسته جمعی ، که در قصر توریچیسکی  سان پیترسبورگ کشور روسیه دایر گردید ، اشترا ک  نمودند.

در این کنفرانس عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه را  لیما " ولی حکمی " محمد صالح سلجوقی ، عبدالقادر حاحی ، علی اکبر قاسمی ،  قدرت الله سحاک نمایندگانمردم در ولسی جرگه نیزهمراهی می نمودند.

در آغاز جلسه والودین رئیس سازمان امنیت دسته جمعی ضمن تقدیم خیر مقدم ، آماده گی های سازمان امنیت دسته جمعی را جهت همکاری و حمایت از مبارزه برحق مردم افغانستان علیه تروریزم و پدیده خطرناک داعش ابراز نموده، خواهان هماهنگی بیشتر در جهت جلوگیری از گسترش تروریزم و تحرکات داعش در منطقه و بخصوص افغانستان گردید.

والودین رئیس سازمان امنیت دسته جمعی از فداکاری های مردم افغانستان به نیکویی یادآور شده و همه ملت ها و کشور های عضو را مرهون مبارزه افغانها در برابر داعش دانسته و تمام اعضا را مکلف داشت تا با تشریک مساعی موًثربرای نابودی تروریزم در سطح بین المللی و منطقه همکاری همه جانبه نمایند.

سپس عبدالروًف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ضمن ابراز تبریکی بخاطر انتخاب والودین به حیث رئیس سازمان امنیت دسته جمعی ، بیانیه شان را در نهمین اجلاس مجمع سازمان امنیت دسته جمعی ایراد نمودند.

بسم الله الرحمن الرحیم!

مسرت دارم که دراسامبله پارلمانی سازمان قرارداد امنیت مشترک، میان شما دوستان قراردارم و با اغتنام ازفرصت، مناسب می دانم تااحترامات و تمنیات خودم، هیئات همراهم و نیابتاً اعضای پارلمان و تمامی مردم شریف و رنجدیدۀ افغانستان را خدمت تان، تقدیم نمایم. و نیز لازم می بینم که ازهمین جایگاه، درد ها و مصایب مردم کشورم را که از سال های متمادی بدینسو، قربانی نا امنی ها بوده و درآتش جنگ ومداخله می سوزند، با شما شریک سازم .

مطمئن هستم که اوضاع جاری در افغانستان، مایه نگرانی رهبران سیاسی، پارلمانی و مردمان همه کشورهای اشتراک کننده دراین نشست، می باشد؛ زیرا ما همه، دریک جغرافیا ونزدیک با همدیگر قرارداریم و بدون شک، وضعیت یکی ازکشورهای ما بالای دیگران هم، بی تأثیرنخواهد بود.

عزیزان محترم!

همه درجریان هستید که مدت بیشتر ازسه دهه می شود، مردم ما با چالش های جدی امنیتی دست و پنجه نرم می کنند وهمه روزه جنگ ومداخله ازبیرون، جوانان، اطفال، زنان وبزرگ سالان ما را به قربانی می گیرد. جنگ های طولانی سبب شده است تا زیر بناها و تأسیسات عام المنفعۀ کشورما صدمه ببیند و یا تخریب شود و از بین برود، که این بدبختی هنوزهم جریان دارد؛ چنانچه طی (۸) ماه امسال،به تعداد (۵۵۲۳) نفر از افراد نیروهای امنیتی ما شهید و (۹۶۶۵) تن دیگر زخمی شده اند. به همین ترتیب، به تعداد (۱۶۰۱) نفر از افراد غیر نظامی شهید و حدود (۳۵۰۰) تن دیګر زخمی گردیده اند که در میان شهدا و زخمی شدگان، ارقام زنان و اطفال، قابل توجه می باشند.

رهبری کشورما بارها درمجامع بین المللی، ازمداخله های آشکار بیرونی درکشورما، موجودیت مراکز تعلیم وتربیه، پناه گاه های امن، تسلیح، تجهیز واعزام مخالفین از خارج، یاد آوری نموده و توجه رهبران کشورهای اشتراک کننده را درازبین بردن این مراکز و پایگاه های امن تروریستان، معطوف ساخته است. 

زیرا، مبارزه با تراژیدی تروریزم، زمانی مؤثر و نتیجه بخش خواهد بود، که اقدام به خشکانیدن ریشه های آن صورت گیرد، درغیرآن تلاش در محل، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. طوری که همه آگاهند، نیروهای دفاعی وامنیتی ما با متانت وپایمردی تمام در برابر تروریستان مبارزه می کنند، قربانی می دهند وبه آن ها تلفات وارد می کنند، ولی نسبت موجودیت پایگاه های امن ومنابع تمویل وتجهیز، تروریستان دوباره تجدید قوا می کنند، وعلیه نیروهای ما می جنگند.

جناب رئیس و پارلمانی های محترم!

رابطۀ ملت ها از طریق پارلمان ها تأمین می شود. رقابت های سیاسی حکومت ها نباید منافع ملت ها را صدمه برساند. متأسفانه افغانستان به محل کشمکش ها و رقابت قدرت های جهان، منطقه و همسایه های ما مبدل شده است. تاریخ قضاوت می کند که کدام کشور ها در کنار مردم جنگ زدۀ افغانستان قرار دارند و کدام کشور ها از دشمنان ما و تروریزم؛ یعنی طالبان و داعش، حمایت می کنند.

هرگونه حمایت و همکاری با دشمنان مردم افغانستان، میتواند تعهد حکومت ها را در مبارزه علیه تروریزم، آسیب بزند. هیچ حکومتی به هدف مقابله با حکومت دیگر، نباید از گروه های تروریستی و دهشت افگن در کشور دیگر، حمایت کند. فقط از طریق همکاری های مشترک می توان بر علیه این پدیده خطر ناک به پیروزی دست یافت.

پارلمان های کشور های متعهد در مبارزه علیه تروریزم باید حکومت های شان را تشویق نمایند تا در کنار مردم کشور های آسیب پذیر قرار بگیرند.

حاضرین گرامی !

من، نگرانی همه اشتراک کنندگان نشست حاضر را، به علت وجود نا امنی در حال گسترش درافغانستان، درک می کنم. تروریستان ازکشورهای مختلف ازطریق سرحدات طولانی وغیرقابل کنترول، به کشورما وارد می گردند؛ چنانچه درپهلوی طالبان، القاعده وسایرگروه ها، داعش هم به آن ها اضافه گردیده است. افراد داعش که، پای بند هیچ راه و رسم، کیش وآیین نیستند، و از اِعمال هیچگونه جنایت علیه مردم، دریغ نمی کنند.

نظر به پیش گویی تعدادی ازکشورها، نهادهای بین المللی و اهل نظر، داعشی ها ازجایگاه های قبلی شان به طرف افغانستان، رو آورده اند، گرچه داعش گروهی است که هیچگاه نمی تواند جایگاه مناسبی درکشورما بدست آورد؛ زیرا دراذهان مردم ما اَعمال داعش پذیرفتنی وقابل قبول نیست .

ما متعهد به مبارزه درهمه عرصه ها؛ اعم از مبارزه با فساد، مبارزه با ترویزم، مبارزه با کشت، قاچاق وترافیک مواد مخدرهستیم، آرام نمی نشنیم و در این راه آمادۀ قربانی می باشیم، ولی با امکاناتی که ما در اختیار داریم، ادامۀ مبارزۀ ما خالی از مشکلات نیست و ازطرفی، هدف داعش هم، تنها معطوف به افغانستان نمی باشد.

ما آمادۀ همکاری های نزدیک، با پارلمان های عضو سازمان امنیت دسته جمعی، درعرصه مبارزه علیه تروریزم هستیم. با اجنداها و پروگرام های سازمان، خود را هماهنگ می دانیم، چه در هماهنگ سازی در عرصه قانونگذاری، و چه در سایر بخش ها. تقاضای ما از شما دوستان همین است که با مردم ما همصدا شوید، درد ها و آلام ما را درنظربگیرید و منتظر مبارزه با داعش و سایر تروریستان درداخل کشورهای خود تان نباشید.

افغان ها تروریست نیستند، این پدیده های شوم، گذشته ای درافغانستان نداشته ودرحال هم ندارد. تنها مردم ما قربانی تروریزم بوده اند و هستند. ظهور و حضور تروریستان درافغانستان ریشه دربیرون از این کشور دارد. همین که منابع اطلاعاتی بین المللی اذعان می کنند که افراد داعش دربیرون ازمرزهای افغانستان تجمع می کنند، انسجام می یابند وداخل افغانستان می گردند، این خود اعترافی است براین که داعش، القاعده وسایر تروریستان پدیدۀ افغانی نه، بلکه پدیدۀ بیرونی بوده و برای نا امن ساختن کشورما فرستاده می شوند.

حضار محترم!

همه درجریان قراردارید که ما دربرابرکشت، قاچاق وترافیک مواد مخدر، جداً مبارزه می کنیم وسالانه ده ها سرباز و افسرما دراین مبارزه، جان های شان را ازدست می دهند، ولی نسبت تداوم نا امنی ها  حضور قاچاق بران مواد مخدر، درمحلات نا امن کشورما افزایش یافته، و این مبارزه با چالش هایی مواجه می باشد. واضح است که مواد کیمیاوی که درپروسس وتبدیل تریاک به هیرویین وسایرانواع آن بکارگرفته می شود، درکشورما وجود ندارد و بگونه غیرقانونی ازخارج آورده می شود.

اشتراک کنندگان محترم!

افغانستان كشوری واقع در قلب آسيا، تصميم قاطع  اتخاذ نموده است تا بحيث نقطه وصل بين آسياي ميانه، شرق ميانه و شرق دور، زمينۀ ترانزيت و تجارت را بين كشور هاي منطقه و ماوراي آن، مساعد سازد، اما براي تحقق اين برنامه، تامين امنيت يكي از اولويتهاي أساسي و شرط مهم پنداشته ميشود . به همين هدف، همگرايي و همكاريهاي منطقوي در محور سياست خارجي كشور من افغانستان قرار دارد،  و در اين راستا، ما از همه ميكانيزم هاي موجود؛ ازجمله سازمان قرار داد امنيت مشترك، حمايت مينمائيم. چون مشكلات امنيتي در افغانستان كاملا ابعاد منطقوي و فرا منطقوي دارد و اين درحاليست كه سازمانهاي تروریستي بنام طالبان، القاعدة و حال داعش، به حمايت استخبارات خارجي سعي دارند جغرافيه جنگ را تغير داده، در بهار اينده مناطق شمال افغانستان را بیشتر نا أمن بسازند، تا فعاليتهاي دهشت افگني را به كشور هاي همسايه و برادر ما در آسياي ميانه انتقال دهند.  بناء، از اسامبلۀ پارلماني سازمان قرارداد امنيت مشترك، صميمانه تشكر ميكنم كه اين نشست به موقع را پيرامون امنيت در افغانستان، برگزار نموده است تا با شد در عرصۀ همكاری های  صادقانۀ كشور های منطقه، براي حمايت از دولت افغانستان در مبارزه عليه تروريزم و تامين امنيت منطقه ما، گام هاي عملي برداشته شود.

دوستان محترم !

درحالیکه ازمیزبانی صمیمانه وگرم کشوردوست فدراتیف روسیه، برگزارکنندگان و اشتراک کنندگان نشست حاضر، مبنی بر جا دادن گزارشِ وضعیت افغانستان دراجندای آن، ابرازسپاس وامتنان می نمایم، یکباردیگر ازهمۀ تان می خواهم، که درشرایط دشوارکنونی، که کشورما از هرطرف آماج دسایس، توطئه ها وحملات تروریستان قراردارد، مردم ما را بخاطر درامنیت قراردادن مردمان خودتان، قاطعانه کمک و حمایت نمایید.

از توجه تان جهانی سپاس!

گفتنیست که سازمان امنیت دسته جمعی دارای شش کشور عضو بوده و افغانستان در آن منحیث ناظر حضور دارد.