صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

12 حمل 1396

گزارش سفر هیئت ولسی جرگه تحت ریاست عزت مآب همایون "همایون" نائب اول ولسی جرگه ، شورای ملی در 136 مین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی (IPU) شهر داکه کشور بنگله دیش

هیئت ولسی جرگه تحت ریاست محترم همایون همایون نائب اول ولسی جرگه با اشترام محترمین هریک

1-      محمد اکبر ستانکزی 2- محمد عظیم محسنی 3- فرهاد صدیقی

به تاریخ 31 مارچ 2017 غرض اشتراک در 136 مین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی وارد کشور بنگله دیش گردیدند.

IPU-Travel-12-Hamal-1.jpg

بتاریخ 1 اپریل 2017 اجلاس عمومی سالانه اتحادیه پارلمانی تحت عنوان استقرار صلح و امنیت بین الملل در میان مردم، حقوق بشر، جبران نا برابری، ارائه عزت ورفاه برای همه و پایدار ساختن دموکراسی در پارلمان کشور میزبان تدویر یافت.

اجلاس با سخنرانی آقای صابر حسین چودری رئیس اتحادیه بین الپارلمانی (IPU)  و خانم شیخ حسینا صدر اعظم کشور بنگله دیش افتتاح گردید، آقای چودری پس از خوش آمد گفتن به هئیت های پارلمان ها در بیانیه خویش نقش اتحادیه پارلمانی را در ایجاد روابط دوستانه میان کشور ها  و پل بزرگ ارتباطی میان ملت های کشور های عضو در اتحادیه دانسته بر تقویت این روابط تاکید نمود.

همچنان صدر اعظم کشور بنگله دیش ضمن خوش آمد گوئی به حاضرین جلسه پیرامون کشورش معلومات مفصل را به اشتراک کننده گان جلسه ارائه نمودند.

روز بعدی اجلاس عمومی که در مرکز بین المللی کنفرانس های بنگله دیش (BICC) دایر گردیده بود محترم همایون "همایون" رئیس هیئت پارلمانی افغانستان،  بیانیه تحت عنوان جبران نا برابری، ارائه عزت ورفاه برای همه را  ارائه نموده از تمامی کشور های حاضر تقاضا نمود تا در کاهش و از بین بردن نابرابری تلاش های جدی نموده و در تأمین مساوات وبرابری در سطح جهانی کوشش های همه جانبه نمایند.

نائب اول ولسی جرگه پیرامون مشکلات و چالش های امنیتی موجود در افغانستان برای حاضرین جلسه معلومات ارائه نموده از کشور های همسایه افغانستان مانند پاکستان، ایران و روسیه خواست تا از تمویل ، تجهیز و حمایه تروریستان و مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود داری نمایند، در غیر آن در آینده مشکلات زیادی ازین ناحیه دامن گیر خود شان خواهد گردید.

IPU-Travel-12-Hamal-2.JPG

در بخشی از جلسه هئیت کشور ایران در مورد اظهارات نائب اول ولسی جرگه واکنش نشان داده افزودند که کشور ایران هیچگونه همکاری با نیروهای مخالف دولت افغانستان ننموده ، که نائب اول ولسی جرگه از اسناد و شواهد موجود پیرامون مداخله و حمایه آن کشور از مخالفین مسلح دولت در زون جنوب غرب افغانستان یاد آوری نمود.

در حاشیه اجلاس متذکره نائب اول ولسی جرگه و هئیت همراه شان با آقای پیوتر "تلستوی" معاون دومای کشور فدراتیف روسیه و اعضای هئیت شان دیدار نموده ضمن بحث روی موضوعات ذیعلاقه، پیرامون چگونگی مبارزه با گروه های تروریستی بخصوص گروه داعش و همکاری آن کشور گفتگو های مفصل نموده، معاون دومای فدراتیف روسیه وعده دعوت یک هئیت پارلمان افغانستان را غرض ارائه معلومات و توضیحات مفصل پلان های آن کشور در قسمت مبارزه با تروریزم  را به هئیت افغانستان سپردند.

 نائب اول ولسی جرگه از آقای تلستوی خواست تا رهبری کشور فدراتیف روسیه گفتگو های شان را با طالبان توقف داده و در از بین بردن طالبان و دیگر گروه های تروریستی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری صادقانه نمایند.

همچنان هئیت پارلمان افغانستان با آقای بوریس " ترسیوک " رئیس هئیت پارلمانی و هئیت همراه پارلمان کشور اوکراین دیدار نمودند.

نائب اول ولسی جرگه ضمن بحث روی موضوعات مختلف ، تقاضای ایجاد سفارت آن کشور در کابل را نموده  و خواستار تحکیم روابط پارلمانی و تجارتی بین دو کشور گردید که در مقابل رئیس هئیت پارلمانی اوکراین در زمینه وعده همکاری را از مجرای دیپلوماتیک آن به هئیت پارلمان افغانستان دادند.

آقای ترسیوک از مداخلات کشور روسیه در آن کشور ابراز نگرانی نموده از هئیت پارلمان افغانستان خواست تا به گونه اعتراض و همسوئی با کشور اوکراین 137 مین اجلاس اتحادیه بین الپارلمانی که قرار است در شهر سنت پیتربورگ کشور روسیه دایر گردد را تحریم نموده در آن اشتراک نورزند.

به همین ترتیب طی ملاقات دیگر نائب اول ولسی جرگه و هیئت همراه شان با خانم بارونس "دسوزا" رئیس اسبق و عضو فعلی مجلس سنا کشور شاهی انگلستان و هئیت همراه شان دیدار نمودند.

IPU-Travel-12-Hamal-3.JPG

در این دیدار نائب اول ولسی جرگه از کمک های کشور شاهی انگلستان برای مردم افغانستان ابراز سپاس  امتنان نموده از آنها خواستار ادامه کمک های شان از طریق دولت افغانستان گردید.

نائب اول ولسی جرگه خواهان تمویل تجهیز و حمایت همه جانبه کشور انگستان  از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان گردیده تقاضا نمود تا بیشتر ازین نیروهای مارا  در مبارزه با تروریزم و مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری نمایند.

خانم بارونس "دسوزا" ضمن وعده بر همکاری های همه جانبه کشورش به هئیت پارلمان افغانستان ، از موجودیت فساد در ادارات افغانستان ابراز نگرانی نموده خواهان مبارزه جدی دولت افغانستان در قسمت ریشه کن ساختن این پدیده شوم گردیدند.