صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰
ARM-WJ.png

هئیت اداری كميسيونهاي دور شانزدهم ولسي جرگه سال هفتم

شماره تماس

منشی

شماره تماس

معاون

شماره تماس

رئیـــس

کمیسیون

شماره


0778642577

انجنیر کمال صافی

0705550000

محمد عظیم محسنی

0700601415

حاجی امیر خان یار

مالی و بودجه

10799705277

0778874441

ابدال الله محمدی

0700701800

عبدالجبار تخاري

0797060186

عبیدالله بارکزی

سمع شکایات

2

 0799338904

موسي خان نصرت

0705146814

0799370037

حاجی محمد فرهاد صدیقی

0786011411

0793810008

قيس حسن

مواصلات و مخابرات

3
0700642104

مولوی احمدالله موحد

0700021884

عبدالستار خواصی

0773455976

0787656032

قاضی نذیراحمد حنفی

امور تقنینی

4 

0777776476

معصومه خاوری

0799609848

استاد غلام سرور فایز

0799428244

0799104384

سيد محمد حسن شريفي بلخابی

عدلی و قضایی

50799251616

0799251616

الحاج فتح الله قیصاری

0797903131

سیمین بارکزی

0799151518

0788151518

شایسته باز ناصری

امور دفاعی

6
0707123333

حبیبه دانش

0786205105

حاجی محمد هاشم

0794004004

0707575757

میرالرحمان رحمانی

اقتصاد ملی

70799441368

محقق ساهره شریف

0799274444

0777382638

عبدالرحمن شهیدانی

0799658658

رمضان جمعه زاده

منابع طبیعی و محیط زیست

80799338626

لیلیما ولی حکمی

0799101384

خلیل الله شهید زاده

0700092827

کمال ناصر اصولی

امور دینی و فرهنگی

90776621939

چمن شاه اعتمادی

0700399900

الحاج جنرال نقیب الله

00700600005

محمد نعیم لالی حمیدزی

صحت، تربیت بدنی، جوانان، مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

10
0795344445

حمیده احمدزی

0708161950

الحاج حبیب الرحمن افغان

0708161950

حاجی شیرعلی احمدزی

امور کوچی ها، امور اجتماعی، شهدا و معلولین،

110799274605

0775882488

آصفه شاداب

0700239442

داکترظهیر سعادت

0799897864

محمدحسین فهمیی

تفتیش مرکزی و محاسبات عامه

120799302066

0788302020

محمد نواب منگل

0798600002

 

حاجی عبدالحی اخندزاده

0777457078

الحاج میرداد خان نجرابی

امور داخلی

130705041014

زهرا توخی زابلی

0700010669

قاضی راحله سلیم

0799601050

حاجی زمرک پادخوابی

امور بین المللی

140799043507

عزیزه جلیس

0799425566

مسعوده کروخی

0707250000

فوزیه کوفی

جامعه مدنی، حقوق بشر وامور زنان

150799534664

کبرا مصطفوی

0700649581

0799365105

داکتر محمد صالح سلجوقی

0799326796

داکتر مجیب الرحمان څمکنی

صحت، جوانان و تربیت بدنی

16


0799420593

طاهره مجددی

0777637777

شریف الله کامه وال

0700642104

مولوی احمد الله موحد

کمیسیون حقوق امتیازات، و مصئونیت وکلا

17