صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز یک شنبه ۶ دلو ۱۳۹۸

 

شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان

ولسی جرگه

ریاست عمومی دارالانشاء

معاونیت امور پالیسی ومسلکی

ریاست امور تقنینی وپارلمانی

آمریت تنظیم امور کمیسیونها

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

     دور شانزدهم  ، سال جدید کاری،اجلاس (5): شماره: (013) تاریخ  4/02/ 1397

شماره

کمیسیون مربوطه

تاریخ جلسه

فیصله جلسه

اراکین دعوت شده

موضوع دعوت

تاریخ دعوت

ساعت دعوت

محل تدویر جلسه

ملاحظات

1

 

صحت

1397/02/4

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

دعوت رهبری وزارت صحت عامه رئیس ،اکمال تخصص رئیس منابع بشری اعضای کمیته امتحان ورودی اکمال تخصص-(سه نفر) نماینده دوکتورا شاکی

 در مورد شکایت دوکتوران که شامل امتحان اکمال تخصص بوده و در بخش کلید سوالات شاکی بودند

16/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

2

عدلی وقضایی

1397/02/4

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

- نماینده باصلاحیت وزارت محترم عدلیه – نماینده با صلاحیت وزارت مالیه  

- نماینده باصلاحیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی

بحث روی تعدیل در قانون کارکنان خدمات ملکی بخصوص تعین معاشات بست های فوق ومافوق.

9/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون

 

3

مالی وبودجه

1397/02/4

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

- وزیر محترم امور شهرسازی همراه با تیم مسوولین خویش

- سرپرست محترم وزارت معارف همراه با تیم مسوولین خویش

- محترم معین مالی وزارت مالیه

 

بحث پیرامومن چگونگی پیشرفت پروژه های انکشافی مطابق به سند بودجه سال مالی 1397

11/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه

 

4

سمع شکایات

1397/02/4

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

 

قومندان لوای دوم سرحدی جنرال راز محمد مندوزی 

دګروال ګل رحمن ولد فضل محمد قومندان جديد كندک هشتم لوای دوم سرحدی شکایت دارد که قومندان لوا دوم به اوامر وهدایات مقام های بالایی اعتنا نداشته باز هم جبرا مغاشات بنده را از برج قوس الی حمل معطل قرار داده است.

9/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه

 

 

رئیس تدارکات ملی محترم هوتکی .

شرکت تجارتی و لوژستیکی نو روز وپسران لمیتد شکایت دارد که در داوطلبی یک قلم برنج وزارت دفاع ملی اشتراک نمودیم وبرنده داوطلبی در7 لات گردیدیم ، در داوطلبی 15 قلم حبوبات وزارت دفاع ملی اشتراک نمودیم که برنده داوطلبی در دولات (لات سوم و پنجم گردیدیم دوسیه های فوق الذکرغرض منظوری به کمیسیون تدارکات ملی محول گردیده اما ازطرف کمیسیون تدارکات ملی قرارداد یک قلم برنج رد گردیده .

 

5

سمع شکایات

1397/02/4

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

آمرحوزه دوازدهم امنیتی پولیس همرا با غلام محمد نام باشنده ناحیه دوازدهم شهرکابل .

حاجی سالم شکایت دارد که یک نمره زمین ام واقع ناحیه دوازدهم شهرکابل ازطرف غلام محمد نام غصب گردیده اسناد قانونی نمره فوق الذکررا بدست دارم  ازطرف آمریت حوزه 12 پولیس درمورد تخلیه نمره زمین مطابق اسناد دست داشته اجراات قانونی صورت نمیگیرد.

11/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه

 

 

رئیس اکمال تخصص.

مجمع داکتران اشتراک کننده درامتحان انترنس تخصص شکایت دارند که نتایج امتحان انترنس تخصص وزارت صحت عامه به علت عدم مطابقت کلید جوابات آن با رفرنس های ازقبل تعین شده این وزارت نتوانست قناعت همه جانبه اشتراک کننده گان دراین امتحان را بدست آورد.

 

 

رئیس املاک وزارت دفاع ملی .

غلام سخی فرزند محمد عمر وکیل شرعی حاجی حیدرقل ولد نجم الدین شکایت دارد که درمورد غصب موازی 4650 مترمربع زمین واقع ناحیه سوم شهرمزارشریف که دارای قباله شرعی نمبر353 بر471 مرتبه محکمه  ولایت بلخ ثبت دیوان محفوظ قضا بدست داشته که درسال 1384 بدون هیچ نوع مجوز قانون ویا شرعی ازطرف منسوبین لوای سرحدی بلخ ملکیت زرخریدم غصب و بالایش تعرض نموده .

 

 

رئیس تحقیق لوی حارنوالی .

قسمیکه ریاست تحقیق مقام محترم لوی حارنوالی درجریان قراردارند چندی قبل رئیس احمد زی به اساس ورقه عرض قاری شیرآغا به جلسه کمیسیون دعوت گردیده بود ازطرف رئیس احمدزی به تمام اعضای کمیسیون توهین صورت گرفت جهت ارایه گذارش تصمیم اتخاذ گردید تا رئیس تحقیق لوی حارنوالی به جلسه کمیسیون دعوت گردد.

 

 

رئیس تربیت بدنی .

ورزشکاران جو جیستو شکایت دارند که بتاریخ 28 /حمل 1397 انتخابات فدراسیون جوجیستو دایرگردید ولی درجریان انتخابات معلوم گردید که درطرز العمل انتخابات که ازسوی ریاست تربیت بدنی و ورزش تصویب گردیده بود عنلی تخطی و مداخله اشکارصورت گرفته .

 

 

رئیس منابع بشری وزارت معارف.

انجینراصل الدین ولد جمال الدین شکایت دارد که دربست پنجم ازطریق رقابت آزاد مقررگردیده بودم حالا بدون کدام جرم به عوض ام کسی دیگرمقررشده .

 

 

معین علمی وزارت تحصیلات عالی .

استادان تربیه معلم های افغانستان شکایت دارند که درسال 1392 به تعداد 320 تن استادان تربیه معلم ازطریق بورسیه دولتی با تفاهم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون امریکایی شامل شده ایم دوره ماستری خود را موفقانه سپری نمودم اکنون دربست های کادری وزارت تحصیلات عالی ثبت نام نمودیم بعداز طی نمودن پروسه رقابت آزاد برنده هم شده ایم اما اسناد شان ازطریق وزارت تحصیلات عالی طی مراحل نمیشود.

 

معین مالی واداری وزارت معارف-رئیس تعمیرات  وزارت معارف ، آمر مهندسی ریاست تعمیرات ، آمر ارزیابی وزارت معارف ، رئیس (دی اس ال ) و رئیس تدارکات قبلی وزارت معارف .

دعوت ذوات محترم وزارت معارف به ارتباط ارایه وضاحت درمورد اعمار تعمیرلیلیه دارالعلوم الحاج الله گل مجاهد .

 

6

سمع شکایات

1397/02/4

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

والی بامیان ، شاروال ولایت بامیان ، رئیس معارف ولایت بامیان ، رئیس شهرسازی ولایت بامیان همرا  با زمان علی ولد جمعه خان ، سید تقی وعبدالحمید.

اهالی ساکن و بی جا شده گان قریه آهنگران مرکزولایت بامیان بالای زمان علی ولد جمعه خان حامیان و افراد تحت امرش شکایت دارند که ازطرف زمان علی ولد جمعه خان که یک تن ازغاصبان زمین های شخصی و دولتی تحت حمایت والی و تیم حاکم درآن ولا قراردارد حریم قریه مارا نقض نموده بالای مالچر، مرعی ، دیمکار وملکیت های زراعتی مردم میباشد تعرض سریع نموده است.

11/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه

 

رئیس استملاک شاروالی کابل ، مدیرکدستر همرا با  جنرال مطیع الله و حاجی ابراهیم .

نریدرسنگ ولد اوتارسنگ وکیل ورثه کنگاویش شکایت دارد که ملکیت مایان واقع ناحیه دوازدهم شهرکابل ازطرف جنرال مطیع الله وحاجی ابراهیم غصب گردیده زمانیکه پرسان میکنیم میگوند که ازطرف شاروالی کابل برای ماتوزیع گردیده درحالیکه ملکیت مایان استملاک نشده .

16/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه

 

 

رئیس مکتب خانه نور.

محمد ابراهیم حق پال شکایت دارد که درمکتب خانه نور به صفت معلم ایفا وظیفه نموده ام اما معاش کاری مایان را نمی پردازد.

 

 

پیژند وال وزارت دفاع ملی همرا با مدیرتحصیلات پیژنتون وزارت دفاع ملی.

جمال الدین فرزند نعمت الله شکایت دارد که بتاریخ 4/8/1395 ه ش دربخش عقیدتی وفرهنگی وزارت دفاع امتحان را سپری نمودم کامیاب اعلان شدم اما ازطرف مدیرتحصیلات دگروال محمد داود رسولی بنام ترکیب ملیتی استخدام نشدم .

 

معاون اداری قوماندانی امنیه  ولسوالی شکردره.

عبدالقدیرنام شکایت دارد که درناحیه هفتم شهرکابل پروژه آبرسانی دارم چند سال میشود که سمونمل عبدالرحیم ولد عبدالرازق معاون اداری ولسوالی شکردره پول آب خویش را به شرکت نمی پردازد و کارمندان شرکت را توهین مینماید.

 

 

رئیس هایدروجیالوجی وزارت انرژی وآب .

الحاج عبدالقیوم ولد ولی محمد شکایت دارد که به اساس ضرورت اشد اهالی ناحیه دهم شاروالی کابل به یک حلقه چاه عمیق که تمام اسناد آنرا طی مراحل نمودیم حالا با گذشت 6 ما ریاست هایدروجیالوجی اسناد طی مراحل شده مایان را غیرقانونی میدانندازطی مراحل آن ابا میورزند.

18/2/1397

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه

 

تهيه کننده:  آمریت تنظیم امور کمیسیونها   ترتیب كننده: رئيس امور پارلماني    ارائه کننده: رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه  تائید کننده:   هئیت اداری ولسی جرگه