صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰


شورا
ی ملی جمهوری اسلامی افغانستان

ولسی جرگه

ریاست عمومی دارالانشاء

معاونیت امور پالیسی ومسلکی

ریاست امو تقنینی وپارلمانی

آمریت تنظیم امور کمیسیونها

جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

 دور شانزدهم  ، سال جدید کاری،اجلاس (5): شماره: (016)  تاریخ  16/02/ 1397

شماره

کمیسیون مربوطه

تاریخ جلسه

فیصله جلسه

اراکین دعوت شده

موضوع دعوت

تاریخ دعوت

ساعت دعوت

محل تدویر جلسه

ملاحظات

1

 

اموردفاعی

1397/02/16

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

-معین مالی واداری وزارت کار وامور اجتماعی،شهدا معلولین- رییس بودجه وزارت محترم مالیه - رییس خزینه تقاعد- 3 تن نماینده متقاعدین

بحث روی ورقه عرض افسران متقاعد اردوی ملی افغانستان پیرامون عدم اجرای افزودی امتیازات  تحصیلی درمعاشات افسران وبریدملان

25/2/1397

 

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون.  

 

2

مواصلات ومخابرات

1397/02/16

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

- رئیس محترم اداره اتراء

- رئیس شبکه مخابراتی سلام

 

پیرامون ورقه درخواستی شرکت ساختمانی قادرظاهر

 

25/2/1397

 

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون. 

 

3

سمع شکایات

1397/02/16

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

رئیس طرح و تطبیق پلان های شهری شاروالی کابل همراه با اوراق بلاک های 15،16،34 پروژه احمد شاه بابا مربوطه ناحیه 12 شاروالی کابل همراه با جنرال مطیع الله و حاجی ابراهیم

بحث روی ورقه نریدر سنگ ولد اوتارسنگ وکیل ورثه کنگاویش شکایت دارد که ملکیت مایان واقع ناحیه 12 شهر کابل از طرف جنرال مطیع الله و حاجی ابراهیم غصب گردیده زمانیکه پرسان میکنیم میگویند که از طرف شاروالی کابل برای ما توزیع گردیده در حالیکه ملکیت مایان استملاک نشده.

23/2/1397

 

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه  

 

قوماندان امنیه ولسوالی شکردره همراه با معاون اداری قومندانی امنیه ولسوالی شکردره

عبدالقدیر نام شکایت دارد که درناحیه هفتم شهرکابل پروژه ابرسانی دارم چند سال میشود که سمونمل عبدالرحیم ولد عبدالرازق معاون اداری ولسوالی شکره دره پول اب خویش را به شرکت نمی پردازد وکارمندان شرکت را توهین می نماید

4

سمع شکایات

1397/02/16

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

رئیس مکتب خانه نور

محمد ابراهیم خق پال شکایت دارد که درمکتب خانه نور به صفت معلم ایفای وظیفه نموده ام اما معاش کاری مایان را نمی پردازد درصورتیکه حضور بهم نرسانید موضوع به ارگانهای عدلی قضایی محول میگردد

23/2/1397

 

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه  

 

شخص وزیر شهر سازی همراه با رئیس تصدی خانه سازی

اهالی شهرک خواجه رواش قصبه شکایت دارند که شهرک طبق نقشه وقرارداد به شکل مکمل ان برای مایان اهالی شهرک اماده نگردیده مشکلات نبودمکتب ، کودکستان تاالحال حل نگردیده با وصفی که معین شهر سازی وعد سپرد که به مشکلات فوق رسیدگی می نماید . وهمچنان از طرف ریاست تصدی خانه سازی ازمایان پول حفظ مراقبت جمع اوری میشود درحالیکه هیچگونه خدمات برای مایان ارایه نمی نمایند

آمر حوزه دهم امنیتی پولیس همرا ه با رئیس شرکت ساختمانی هیواد وال

حضرت ولی ، جمشید ، امرالله وحاجی ربانی شکایت دارد که شرکت هیواد وال معاش مایان را نمی پردازد جلب را به حوزه دهم امنیتی پولیس تسلیم نمودیم شخص رئیس شرکت هیواد وال را به جلسه کمیسیون احضار ننمود

رئیس عمومی اداره اراضی ، شاروال کابل قوماندان امنیه کابل همراه با قومندان امنیه ولسوالی بگرامی

اهالی وموسفیدان ولسوالی گوسفندره ولایت کابل شکایت دارند که ملکیت های شخصی مایان ازطرف پولیس ولسوالی گوسفندره تخریب می گردد اسناد ملکیت خویش را بدست داریم بدون حکم محکمه ازطرف پولیس مورد اذیت وآزار قرارمی گیریم

معاون شفاخانه امنیت ملی همراه با نوکریوال

هزارگل نام شکایت دارد که والدام مریض بود به شفاخانه امنیت ملی انتقالش دادم ازطرف نوکریوال برایم اجازه دخول به شفاخانه داده نشد باگذشت نیم ساعت دردروازه شفاخانه والده ام سکته مغزی نمود

تهيه کننده:  آمریت تنظیم امور کمیسیونها ترتیب كننده: رئيس امور پارلماني  ارائه کننده: رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه تائید کننده:   هئیت اداری ولسی جرگه