صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰

شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان

ولسی جرگه

ریاست عمومی دارالانشاء

معاونیت امور پالیسی ومسلکی

ریاست امور تقنینی وپارلمانی

آمریت تنظیم امور کمیسیونها

                       جدول دعوت اراکین حکومت به کمیسیونهای ولسی جرگه شورای ملی

 دور شانزدهم  ، سال جدید کاری،اجلاس (5): شماره: (018)    تاریخ  25/02/ 1397

شماره

کمیسیون مربوطه

تاریخ جلسه

فیصله جلسه

اراکین دعوت شده

موضوع دعوت

تاریخ دعوت

ساعت دعوت

محل تدویر جلسه

ملاحظات

1

 

مالی وبودجه

1397/02/25

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

  - شخص رییس محترم  هوانوردی ملکی همراه با روسای محترم مالی،پالیسی

و پلان شان- شخص رییس محترم شرکت بقا- شخص رییس محترم اداره تدارکات ملی

 

بحث پیرامون چگونگی عقد قرار داد شرکت درمورد پروژه میدان هوایی کندز

1/3/1397

 

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون.  

 

 

سمع شکایات

1397/02/25

فیصله بعمل امد که مقامات ذیل دعوت گردد.

شاروال کابل

رحیم الله شکایت دارد که یک قطعه زمین ام واقع شاه شهید به اساس ادعای یکتعداد اشخاص غاصب تحت دعوا قرار داده که اسناد آنرا بدست دارم باعث سرگردانی ام گردیده

1/3/1397

 

 

 

ساعت ده قبل از ظهر

اتاق کمیسیون الحاقیه. 

 

معین مالی و اداری شاروالی کابل و ریس طرح و تطبیق شاروالی کابل .

حاجی عبدالسمیع ولد حاجی عبدالقدیر شکایت دارد شاروالی کابل یک بلاک 25 انرا خلاف قانون که جایدادم تا فعلا استملاک نگردیده برای شخص بنام حمید الله هیکل ولد حاجی نصرت الله توزیع نموده خلاف قانون میباشد و قسمت دیگرانرا ریاست ناحیه 12 شاروالی کابل به کسی دیگری به کرایه داده .

 

30/2/1397

 

 

 

 

معین شاروالی کابل ،رییس استملاک  ورییس طرح وتطبیق

معلم شیرمحمد شکایات داردکه مالیکیت ام واقع مکروریان سوم عقب عزیزی پلازا استملاک گردیده حال ریاست استملاک شاروالی کابل حقوق استملاک مایان را نمیدهد سبب سرگردانی مایان گردیده.

1/3/1397

 

 

 

 

رییس ارگانهای محلی،شاروال سمنگان همراه با خالد بای وانجنیر شکور نام

سردار خان فرزند زیرگل شکایت دارد که درولایت سمنگان 127 جریب زمین موروثی دارم بنام سلام گل ولد حاجی غلام که زمین ام استملاگ گردیده از طرف خالد بای و انجنیر شکور برایم فریب داده میشود.

1/3/1397

 

 

 

 

 

ریس عمومی برشنا شرکت و رییس کابل برشنا

حاجی آغا میر شکایت دارد که یک قطعه زمین به حدود یک جریب وچهار بسوه درقریه بتخاک ولسوالی بگرامی کابل شرکت برشنا سب استیشن اعمار نموده قیمت زمین را برایم نمی پردازد

1/3/1397

 

 

 

 

تهيه کننده:  آمریت تنظیم امور کمیسیونها    ترتیب كننده: رئيس امور پارلماني  ارائه کننده: رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه  تائید کننده:   هئیت اداری ولسی جرگه