صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۹

اطلاعیه!

موضوع:داوطلبی تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی (ICT) تحت شماره (WJ/98/G-09/NCB

  ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی (ICT) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را  در حافظه یا فلش دسک ویا از ویب سایتwww.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه از تاریخ نشر اعلان الی ۴/۶/۱۳۹۸ قبل از ۱۰ ظهر به آمریت تدارکات واقع سرک دارالامان مقابل شفاخانه کیور الحاقیه شورا ملی تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترانتی قابل پذیریش نمی باشد ، قابل یاد آوری است تضمین افر بصورت ضمانت بانکی مبلغ ۲۳۳۰۰۰ افغانی  می باشد.

موضوع:داوطلبی تدارک قرطاسیه باب تحت شماره(WJ/98/G-2/NCB)

ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه باب اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را  در حافظه یا فلش دسک ویا از ویب سایتwww.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه از تاریخ نشر اعلان الی ۲/۶/۱۳۹۸ قبل از ۱۰ ظهر به آمریت تدارکات واقع سرک دارالامان مقابل شفاخانه کیور الحاقیه شورا ملی تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترانتی قابل پذیریش نمی باشد، قابل یاد آوری است تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ۱۶۵۰۰۰ افغانی می باشد.

موضوع:داوطلبی تدارک خوراکه باب تحت شماره (WJ/98/G-03/NCB

  ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک خوارکه باب و آب معدنی اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را  در حافظه یا فلش دسک ویا از ویب سایتwww.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه از تاریخ نشر اعلان الی ۳۰/۵/۱۳۹۸ قبل از ۱۰ ظهر به آمریت تدارکات واقع سرک دارالامان مقابل شفاخانه کیور الحاقیه شورا ملی تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترانتی قابل پذیریش نمی باشد ، قابل یاد آوری است تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ۶۳۵۰۰ افغانی  می باشد.

موضوع:داوطلبی تدارک ادویه جات تحت شماره (WJ/98/G-122/NCB)

 ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ادویه جات اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را  در حافظه یا فلش دسک ویا از ویب سایتwww.npa.gov.af بدست اورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه از تاریخ نشر اعلان الی ۳۱/۵/۱۳۹۸ قبل از ۱۰ ظهر به آمریت تدارکات واقع سرک دارالامان مقابل شفاخانه کیور الحاقیه شورا ملی تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترانتی قابل پذیریش نمی باشد ، قابل یاد آوری است تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ۹۰۰۰۰ افغانی  می باشد.