صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز پنج شنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۹

نام ونام خانواده گی: حاجی عبدالستارحسینی

نام پدر: حاجی محمدحسین خان

تاریخ تولد: 1350ه ش

محل تولد(ولسوالی/ولایت): مرکزولایت فراه

سکونت اصلی: ولایت فراه

سکونت فعلی: شهرکابل

حالت مدنی: متاهل

نمایندگی ازمردم ولایت: فراه

دوره وکالت: دوره هفدهم

آخرین درجه/ رشتۀ تحصیلی: لیسانس رشتۀ حقوق وعلوم سیاسی

تالیفات،تصنیف ها ودیگرآثارهنری:

                      تجارب وسوابق کاری: افسروزارت امورداخله، تجارب خاص دربخش های کشف و استخبارات ، درتمام بخش های نظام آگاهی کامل دارم ، ازبعدای اجتمای خاصی بین مردم برخوردارهستم.

ایمیل آدرس:

شمارۀ تیلفون: 0793480014 / 0777778005