صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار و گزارشاتExpand اخبار و گزارشات
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

نام ونام خانواده گی: استاد محبوبه رحمت

نام پدر: حاجی غلام محمد خان

تاریخ تولد: 1351ه.ش

محل تولد(ولسوالی/ولایت): مرکزایبک ولایت سمنگان

سکون اصلی: مرکزولایت سمنگان

سکونت فعلی: شهرکابل

حالت مدنی :

نمایندگی ازمردم ولایت: سمنگان

دوره وکالت: دورۀ هفدهم

آخرین درجه/ رشتۀ تحصیلی: ماسترحقوق وعلوم سیاسی

تالیفات،تصنیف ها ودیگرآثارهنری:

تجارب وسوابق کاری: اولا ً به صفت معلم بعدا ً به صفت سرمعلم ودرسال 1384به صفت مدیرمکتب ،درسال 1391آمرمکتب لیسه اجانی ملکه ایفاء وظیفه نمودم درطول 26سال خدمت درمعارف ده ها تقدیرنامه ،تحسین نامه، مدال ملالی وتقدیرنامه های درجه اول، دوم وسوم ازطرف وزارت معارف ، ریاست جمهوری،مشرانوجرگه، حقوق بشر، جامعه مدنی وشورای منتخب معلمان افغانستان نظربه کارکرد وفعالیت های خویش بدست آوردم درضمن منشی شورای معلمان افغانستان ورییس معلمین ولایت سمنگان، معاون دفاع ازحقوق جوانان نیزمی باشم ودرپروگرام های داخلی وخارجی ائتلاف ملی معارف، برنامه تعلیم وتربیۀ جهانی وزارت درداخل وخارج ازکشور درکشورهای هندوستان ونیپال اشتراک نمودم.

ایمیل آدرس: Sar.rahmat@gmail.com

شمارۀ تیلفون: 0772430065/ 0700548065/ 0794701970