اصلي پاڼه | دری | English |
عمومی معلوماتExpand عمومی معلومات
د ولسي جرګې تشکیلاتExpand د ولسي جرګې تشکیلات
خبرونه او رپوټونهExpand خبرونه او رپوټونه
داخلي کړنلارېExpand داخلي کړنلارې
خپرونې او ګټور لینکونهExpand خپرونې او ګټور لینکونه
سوانحExpand سوانح
دو شنبه ٬د غبرګولي ۵ مه٬ ۱۳۹۹ ل

د ولسي جرګې د کمیسیونونو  د دویم اجلاس د ۱۳۹۷ کال کاري تګلاری

کمیسیون امور عدلی وقضایی ، اصلاحات اداری ، مبارزه بافسا د اداری وفساد اخلاقی

ملاحظات

حیطه صلاحیت / تاریخ

قانونگذاری

نظارت

نمایندگی از مردم

 

وزارتخانه ها و ادارات حکومتی تحت  نظارت کمیسیون کمیسیون امور عدلی وقضایی ، اصلاحات اداری ، مبارزه با فساد اداری وفساد اخلاقی :

1. ستره محکمه ، لوی سارنوالی ( معینیت مبارزه با فساد اداری ) ، وزارت عدلیه ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ودربخش فساداخلاقی تمام ارگانهای دولتی .

کمیسیون امور عدلی وقضایی ؛ اصلاحات اداری ، مبارزه با فساد اداری وفساد اخلاقی در نظردارد تا در اجلاس شانزدهم  خویش  سهم مؤثری را در بخش قانونگذاری ، بررسی اسناد حقوقی بین المللی از جمله پیمانها ، موافقثتنامه ها و غیره  اسناد بین المللی ، تصویب قوانین مربوط ارگانهای تحت نظارت کمیسیون  که جوابگوی مقتضیات زمان بوده باشد سهم بگیرد تا بتواند دربخش های مختلف حیات اجتماعی به زندگی مردم موثر ومفید واقع شود  .

نظارت مداوم از تطبیق قوانین و پالیسی های مربوط ارگانهای تحت نظارت کمیسیون امور عدلی وقضایی ، نظارت از شفافیت در مصارف بودجه ارگانهای تحت نظارت ، نظارت از تطبیق قوانین و پالیسی های کاری مربوط ارگانهای تحت نظارت کمیسیون  و حسابدهی ارگانهای تحت نظارت  به نمایندگان مردم افغانستان د ر خانه ملت در اولویت اهدف نظارتی کمیسیون قرار دارند.

دخیل ساختن نظریات مفید ومسلکی مردم در تمام فعالیت های کمیسون از جمله فعالیت های مربوط به قانونگذاری ونظارت از اعمال حکومت و همچنان رسیدگی بموقع به مشکلات و شکایات مردم در امور مربوط به ارگانهای تحت نظارت کمیسیون که در حیطه صلاحیت کمیسیون می باشد ؛ در اولویت اهداف  کمیسیون قرارداشته ودر نظر خواهد گرفت .

 

سنبله ۹۷

۱- بحث روی طرح قانون محصول محاکم .

۱-  ملاقات با نمایندگان ارگانهای عدلی وقضایی بمنظور فراهم آوری سهولت د راجرای امور مربوط برای مردم .

۱- برسی شکایت ومکاتب وارده به کمیسیون.

 

میزان ۹۷

 

 

 

جلسات دایر نمیگردد : جهت مبارزه و برگذاری انتخابات ولسی جرگه از تاریخ ۶ میزان الی ۲۸ میزان .

عقرب ۹۷

۱- بحث روی فرمان تقنینی ضمیمۀ شماره 2 قانون اجراآت جزایی . 2 - بحث روی فرمان تقنینی تعدیل وایزاد در برخی مواد قانون تشکیل وصلاحیت لوی سارنوالی . 3- بحث روی فرمان تقنینی قانون اجراآت اداری . 4- بحث روی فرمان تقنینی تعدیل برخی مواد قانون کارکنان خدمات ملکی . 5- بحث روی تعدیل عنوان وبرخی مواد قانون حقوق وامتیازات کادر علمی وزارت عدلیه .

۱- نظارت از محبس مرکزی پلچرخی .

۱- بررسی شکایت ومکاتب وارده به کمیسیون.

 

قوس ۹۷

1- بحث روی قوانین و موافقتنامه های واصله به کمیسیون

1- نظارت از اجراات ارگانهای تحت نظارت کمیسیون امور عدلی و قضایی

1- بررسی شکایات واصله به کمیسیون

 

جدی ۹۷

1- بحث روی بودجه ملی سال مالی 1398

1- نظارت از اجراآت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و معینیت مبارزه با فساد اداری وهمچنان  اقدامات صورت گرفته در بخش فساد اخلاقی د رارگانهای دولتی .

1- بحث روی عرایض واصله به کمیسیون .

 

دلو ۹۷

 

 

 

جلسات بنابر رخصتی زمستانی از اول دلو الی پانزدهم حوت تعطیل می باشد.

حوت ۹۷

 

 

 

جلسات بنابر رخصتی زمستانی از اول دلو الی پانزدهم حوت تعطیل می باشد.

 

کمیسیون امور بین المللی

حیطه صلاحیت / تاریخ

قانونگذاری

نظارت

نمایندگی از مردم

ملاحظات

وزارتخانه ها و ادارات حکومتی تحت حیطه صلاحیت تقنینی و نظارتی کمیسیون

1. وزارت امور خارجه

کمیسیون در نظر دارد تا دراجلاس چهارنیم  ماهه خود نقش مؤثری را در تدقیق، بررسی و تصویب قوانین و تصدیق معاهدات بین المللی که جوابگوی مقتضیات زمان بوده و بر مبنای آن عملکرد و موثریت سکتورهای مربوطه و حکومتداری خوب در سطوح محلی، ملی و بین المللی به شیوه عالی تنظیم گردد و عرضه خدمات و حکومتداری خوب به شکل مؤثر آن برای مردم افغانستان فراهم گردیده و همچنان یک وضعیت با ثبات در سراسرکشور تامین گردد. ارائه پشنهادات وطرحهای مؤثر به حکومت از لحاظ کمی و کیفی ، جهت عملی ساختن و تطبیق قوانین و معاهدات در سراسرکشور، در اولویت اهداف قانونگذاری و برنامه های این کمیسیون قرار دارند.

نظارت مداوم از تطبیق قوانین و معاهدات بین المللی، نظارت از شفافیت در مصارف بودجه وزارت خارجه، نظارت از شفافیت در تعینات مقامات بلند پایه و همچنان ارگان های محلی ( ریاست های وزارت خارجه در زون های کشور ) مبتنی بر اصل شایستگی و لیاقت، نظارت از روند ارتقاء کارمندان وزارت خارجه و شفافیت در ارائه بورس های تحصیلی، نظارت از تطبیق قوانین و معاهدات بین المللی و حسابدهی ارگانهای زیربط به نمایندگان

دخیل ساختن نظریات مردم در تمام فعالیت های کمیسون از جمله فعالیت های مربوط به قانونگذاری ونظارت از حکومت و همچنان رسیدگی بموقع به مشکلات و شکایات مردم در امور مربوط به حیطه صلاحیت کمیسیون در اولویت اهداف نمایندگی کمیسیون قرارداشته و کمیسیون سعی خواهد نمود تا همواره نظریات و پیشنهادات مردم  به خصوص مهاجرین و محصلین در خارج کشور را در تمام فعالیت های خویش درنظرگیرد.

 

سنبله ۹۷

۱- بحث روی معاهده میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در مورد مساعدت های حقوقی در موضوعات مدنی، فامیلی و جنایی

۱-  نظارت از بخش توزیع پاسپورت ها ( پاسپورت سیاسی ، پاسپورت خدمت )

۱- بررسی شکایت مردم در داخل و خازج از کشور و مکاتب وارده به کمیسیون

 

میزان ۹۷

 

 

 

جلسات دایر نمیگردد : جهت مبارزه و برگذاری انتخابات ولسی جرگه از تاریخ ۶ میزان الی ۲۸ میزان .

عقرب ۹۷

۱- بحث روی موافقتنامه معافیت مالیاتی کمک های مالی، میان حکومت ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان               2- بحث روی مسوده اصول سیاست های خارجی افغانستان                3- موافقت نامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده در عرصه خدمات هوایی

۱- نظارت از بخش روند تصدیق اسناد ( تحصیل، تجارتی ، تذکره، نکاح خط....)

۱- بررسی شکایت مردم در بخش تصدیق اسناد و مکاتب وارده به کمیسیون.

 

قوس ۹۷

1- بحث روی اسناد تقنینی ( قوانین و معاهدات بین المللی )

1- نظارت از پروسه امتحانات وزارت خارجه و نظارت از شفافیت روند کارمندان در وزارت خارجه

1- بررسی شکایات واصله به کمیسیون

 

جدی ۹۷

1- بحث روی بودجه ملی سال مالی 1398 و اسناد تقنینی واصله به کمیسیون

1- نظارت از نمایندگی های محلی در ولایت کشور .

1- رسیدگی به شکایات از نمایند گی های سیاسی

 

دلو ۹۷

 

 

 

جلسات بنابر رخصتی زمستانی از اول دلو الی پانزدهم حوت تعطیل می باشد.

حوت ۹۷

 

 

 

جلسات بنابر رخصتی زمستانی از اول دلو الی پانزدهم حوت تعطیل می باشد.

 

کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی

حیطه صلاحیت / تاریخ

قانونگذاری

نظارت

نمایندگی از مردم

ملاحظات

وزارتخانه ها و ادارات حکومتی تحت حیطه صلاحیت تقنینی و نظارتی کمیسیون:

1. وزارت دفاع ملی

کمیسیون در نظردارد تا دراجلاس چهار نیم  ماهه خود نقش مؤثری را در تدقیق، بررسی و تصویب قوانین و پالیسی های امنیتی که جوابگوی مقتضیات زمان بوده و بر مبنای آن عملکرد و موثریت سکتور امنیتی و حکومتداری خوب در سطوح محلی به شیوه عالی تنظیم گردد و عرضه خدمات امنیتی و حکومتداری خوب به شکل مؤثر آن برای مردم افغانستان فراهم گردیده و همچنان یک وضعیت امنیتی با ثبات در سراسرکشور تامین گردد ایفا نماید. ارائه پشنهادات وطرحهای مؤثر به حکومت و همچنان تصویب پالیسی های موثر در امر ارتقاء ظرفیت و تجهیز نیروی های امنیتی کشور از لحاظ کمی و کیفی  جهت اخذ مسؤلیتهای امنیتی در سراسرکشور ، ستر سرحدات کشوردر اولویت اهداف قانونگذاری و پالیسی سازی کمیسیون قرار دارند.

نظارت مداوم از تطبیق قوانین و پالیسی های امنیتی، نظارت از شفافیت در مصارف بودجه سکتور امنیتی، نظارت از شفافیت در تعینات مقامات بلند پایه امنیتی و همچنان ارگان های محلی مبتنی بر اصل شایستگی و لیاقت، نظارت از روند آموزش و تجهیز نیرو های امنیتی وشفافیت در ارائه بورس های تحصیلی برای پرسونل نیرو های امنیتی، نظارت از تطبیق قوانین و پالیسی های امنیتی  و حسابدهی ارگانهای زیربط به نمایندگان در اولویت اهدف نظارتی کمیسیون قرار دارند.

دخیل ساختن نظریات مردم در تمام فعالیت های کمیسون از جمله فعالیت های مربوط به قانونگذاری ونظارت از حکومت و همچنان رسیدگی بموقع به مشکلات و شکایات مردم در امور مربوط به حیطه صلاحیت کمیسیون در اولویت اهداف نمایندگی کمیسیون قرارداشته و کمیسیون سعی خواهد نمود تا همواره نظریات و پشنهادات مردم را در تمام فعالیت های خویش درنظرگیرد

 

سنبله ۹۷

۱- بحث روی فرمان تقنینی 258 مؤرخ 12/12/1396 قانون امورذاتی افسران،بریدملان و ساتنمان

۱-  ملاقات با جنرال اسکات میلر قوماندان نیروهای حمایت قاطع پیرامون اوضاع امنیتی کشور.

۱- برسی شکایت ومکاتب وارده به

 

میزان ۹۷

 

 

 

جلسات دایر نمیگردد : جهت مبارزه و برگذاری انتخابات ولسی جرگه از تاریخ ۶ میزان الی ۲۸ میزان .

عقرب ۹۷

۱- بحث روی طرح تقنینی اعضا در رابطه به قانون امورذاتی افسران،بریدملان و ساتنمان

۱- نظارت از قطعات و جزوتام های قول اردوی  209 شاهین وزارت دفاع ملی .                                 2- نظارت از قطعات و جزوتام های قول اردوی 201 سیلاب وزارت دفاع ملی

 

۱- بررسی شکایت ومکاتب وارده به کمیسیون.

قوس ۹۷

1- بحث روی قوانین و موافقتنامه های واصله به کمیسیون

1- نظارت از قطعات و جزوتام های قول ارودی 207 ظفر وزارت دفاع ملی  .                                               2- نظارت از قطعات و جزوتام های قول اردوی 205 اتل وزارت دفاع ملی .

1- بررسی شکایات واصله به کمیسیون

 

جدی ۹۷

1- بحث روی بودجه ملی سال مالی 1398

1- نظارت از قطعات و جزوتام های قول ارودی 203 تندر   وزارت دفاع ملی .

1- بحث روی عرایض واصله به کمیسیون .

 

دلو ۹۷

 

 

 

جلسات بنابر رخصتی زمستانی از اول دلو الی پانزدهم حوت تعطیل می باشد.

حوت ۹۷

 

 

 

جلسات بنابر رخصتی زمستانی از اول دلو الی پانزدهم حوت تعطیل می باشد.

 

پلان کاری کمیسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و امور زنان

حیطه صلاحیت / تاریخ

قانونگذاری

نظارت

نمایندگی از مردم

ملاحظات

وزارت خانه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی تحت صلاحیت کمیسیون عبارتند از:

1-وزارت امور زنان.

2-کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

3-معینیت امور اجتماعی وزارت عدلیه.

4-نهادهای مدنی.

5-معینیت اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال لوی سارنوالی.

کمیسیون در نظر دارد تا نقش موثر و سازنده ای را در تهیه و تصویب قوانین مرتبط با زنان، اطفال و نهادهای مدنی(جمعیتها) که پاسخگوی نیازهای فعلی بوده و در تقویت نقش آنها در جامعه اهمیت دارند، ایفاء نماید؛ تا از این طریق حکومتداری خوب تحقق یافته و نمایندگی بهتر از مردم افغانستان صورت بگیرد. همچنین کمیسیون مصمم است تا از چگونگی تطبیق و اجرای این قوانین نیز به صورت دوامدار نظارت نماید.

نظارت مستمر از فعالیتها و اقدامات و پالیسیهای مرتبط به زنان، حقوق بشر و جامعه مدنی از جمله اقدامات نهادهای دولتی در تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد و پلان عمل ملی که در این مورد ساخته شده است، افزایش سهم زنان در رهبری کشور و ادارات دولتی، افزایش سطح تحصیلات زنان، اقدامات دولت در بهبود وضعیت حقوق بشری مردم اقغانستان از اولویتهای این کمیسیون می باشد.

دخیل ساختن نظریات اقشار مختلف مردم در فعالیتهای کمیسیون از جمله قانونگذاری و نظارت از اعمال حکومت، رسیدگی به شکایات مرتبط با صلاحیت کمیسیون از برنامه های

 

سنبله ۹۷

1.       بحث و اتخاذ تصمیم فرمان تقنینی شماره(146) مورخ 12/12/1396 در مورد قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

 

عندالموقع

بحث و اتخاذ تصمیم روی عرایض وارده به کمیسیون و رفع مشکلات مؤکلین وکلاء

 

میزان ۹۷

آغاز رسمی کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخاباتی ولسی جرگه

 

 

 

وکلاء جهت کمپاین انتخاباتی به ولایات مربوطه شان سفر می نمایند، بناً جلسات کمیسیونها موقتاً دایر نمی گردد.

عقرب۹۷

1. بررسی سند قطعیه سال مالی 1397

2. بحث و اتخاذ تصمیم روی طرح اعضای ولسی جرگه در مورد تحکیم صلح و ثبات در کشور.

3. برگزاری جلسه مشترک کمیسیونها در مورد فرمان تقنینی شماره(259) مورخ 12/12/1396 رئیس جمهور در مورد تعدیل در برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زن.

4.شامل آجندا ساختن طرح قانون حمایت از حقوق طفل به مجلس عمومی جهت رای گیری.

دعوت از وزارت امور زنان و مسئوولین پروژه پروموت در مورد حیف و میل بودجه پروژه متذکره که برای ظرفیت سازی زنان اختصاص داده شده بود.

 

 

 

 

دعوت وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین بابت اقدامات کمیسیون عالی منع آزار و اذیت زنان و اطفال در قسمت تدوین استراتژیهای مربوطه آن کمیسیون.

 

طرح قانون حمایت از حقوق طفل تا حال 3 بار جهت تصویب به مجلس عمومی ولسی جرگه پیشنهاد گردیده است که به دلیل اختلاف در تعریف کلمه طفل از تصویب باز مانده است.

قوس ۹۷

 

1. بحث و اتخاذ تصمیم روی موافقتنامه معافیت مالیاتی کمک های مالی میان حکومت ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان

2. بحث و اتخاذ تصمیم روی فرمان تقنینی شماره (256) مورخ 14/12/1395 در مورد کد جزا

3-بحث در مورد بودجه ملی سال مالی 1398

 

دعوت از وزیر امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت بررسی بودجه سال مالی 1398 آنها.

 

بحث و اتخاذ تصمیم روی عرایض وارده به کمیسیون و رفع مشکلات مؤکلین وکلاء

 

 

جدی ۹۷

1.       بحث در مورد بودجه ملی سال مالی 1398.

برگزاری جلسه هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در مورد طرح قانون حمایت از حقوق طفل.

عندالموقع

حث و اتخاذ تصمیم روی عرایض وارده به کمیسیون و رفع مشکلات مؤکلین وکلاء